• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista dispoziţiilor primarului - convocări şedinţe publice

Titlu Data publicării Dispoziţie Anexe
Dispoziţia 180/11-11-2021 privind organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a bunurilor materiale şi a valorilor băneşti existente în patrimoniul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 15-11-2021 -
Dispoziţia 165/29-10-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 05 noiembrie 2021 29-10-2021 -
Dispoziţia 164/28-10-2021 cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 06-11-2021 -
Dispoziţia 157/21-10-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 25 octombrie 2021 21-10-2021 -
Dispoziţia 153/13-10-2021 privind desemnarea persoanei responsabile pentru relaţia cu societatea civilă şi cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 23-10-2021 -
Dispoziţia 135/24-09-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 septembrie 2021 24-09-2021 -
Dispoziţia 134/17-09-2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie, vacante de șofer, pe o perioadă nedeterminată, cu normă de 8 ore/zi, în cadrul Compartimentului administrativ 25-09-2021 -
Dispoziţia 133/14-09-2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie, vacante de muncitor necalificat I, pe o perioadă nedeterminată, cu normă de 8 ore/zi, în cadrul Compartimentului administrativ 19-09-2021 -
Dispoziţia 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 20-08-2021 -
Dispoziţia 121/12-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 16 august 2021 12-08-2021 -
Dispoziţia 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 22-07-2021 -
Dispoziţia 110/05-07-2021 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ cu Activitate Temporară de la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 12-07-2021
Dispoziţia 109/30-06-2021 privind actualizarea structurilor pentru situații de urgență de la nivelul comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea 09-07-2021
Dispoziţia 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 18-06-2021 -
Dispoziţia 93/17-05-2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie, vacante de muncitor necalificat I, pe o perioadă nedeterminată, cu normă de 8 ore/zi, în cadrul Compartimentului Administrativ 28-05-2021 -
Dispoziţia 91/14-05-2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie, vacante de referent debutant, în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile la nivelul U.A.T Mihai Bravu, pe o perioadă determinată până pe data de 31.12.2021, în cadrul Compartimentului Fonduri Europene 28-05-2021 -
Dispoziţia 90/14-05-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 21 mai 2021 14-05-2021 -
Dispoziţia 77/16-04-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 16-04-2021 -
Dispoziţia 68/29-03-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 02 aprilie 2021 29-03-2021 -
Dispoziţia 62/12-03-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 19 martie 2021 12-03-2021 -
Dispoziţia 55/12-03-2021 privire la constituirea Unității de Implementare a Proiectului “Achiziționare de echipamente TIC pentru scolile din UAT Mihai Bravu, jud. Tulcea” – Cod SMIS 144696 19-03-2021 -
Dispoziţia 45/19-02-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 19-02-2021 -
Dispoziţia 43/12-02-2021 privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul planificat în perioada 10.03. - 12.03.2021 - inspector principal în cadrul Biroului financiar contabil, impozite și taxe locale 26-02-2021 -
Dispoziţia 38/29-01-2021 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Comunei Mihai Bravu, jud.Tulcea 14-02-2021 -
Dispoziţia 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 21-01-2021 -
Dispoziţia 3/05-01-2021 privind gestionarea unor formulare financiar-contabile în cadrul UAT Comuna Mihai Bravu, jud.Tulcea 17-01-2021 -
Dispoziţia 1/04-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2021 04-01-2021 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină