Anunţuri vânzări terenuri extravilane persoane fizice/juridice:   Legislaţie - Formulare - Oferte 
 
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Program de susținere a producției de legume. Termen depuneri cereri: 04-10-2023
program de sustinere.pdf  (649,16 KB)  data: 21-09-2023   utilizator: 1  
Anunț - solicitare acord de mediu pentru - Reabilitare și extindere alimentare cu apă și canalizare
anunt_solicitare.pdf  (100,04 KB)  data: 20-09-2023   utilizator: 1  
Armata României recrutează
Armata României organizează una dintre cele mai ample campanii de recrutare și selecție pentru ocuparea a peste 4.000 de posturi de soldați/gradați profesionişti:
https://www.recrutaremapn.ro/recrutare.php

anunt recrutaresoldati si gradati.pdf  (117,29 KB)  data: 19-09-2023   utilizator: 1  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Anunț privind Legea nr 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - TERMEN DEPUNERE CERERE: 18 NOIEMBRIE 2023
anunt legea 123 2023.docx  (13,95 KB)  data: 31-07-2023   utilizator: 1  
Anunț prealabil privind afișarea documentelor tehnice ale cadastrului
sectoare cadastrale: 0, 8,9,13, 15, 16, 18, 23

afisare documente cadastru.pdf  (212,72 KB)  data: 08-10-2023   utilizator: 1  
Anunț privind depunerea solicitării pentru emitere acord de mediu pentru Înființare centru de colectare deșeuri
anunt CAV - IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI APM.pdf  (32,57 KB)  data: 26-07-2023   utilizator: 1  
Actualizare plan urbanistic general si regulamentul local de urbanism comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea
 Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. se elaboreaza in conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin ordinul ministrului lucrarilor publice, trasporturilor si locuintei nr 1943/2001,O.U. 214/dec.2008, H.G.R. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism precum si cu celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

Incadrare_in_teritoriu.pdf  (1,20 MB)  data: 07-07-2023   utilizator: 1  
PUG - Dispozitii generale.pdf  (907,86 KB)  data: 07-07-2023   utilizator: 1  
Informaţii de interes public privind eliberarea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice
Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau/şi alimentaţie publică au obligaţia de a solicita de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului eliberarea certificatului de clasificare. În acest scop, operatorii economici proprietari şi/sau administratori sunt obligaţi să depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie specifica, cuprinzând cereri standardizate, certificat constatator, fişe standardizate, dovezi ale înregistrării contractelor de muncă, copii ale avizelor de specialitate şi alte documente relevante...

Link-ul care poate fi accesat pentru informaţii suplimentare: https://turism.gov.ro/web/certificat-de-clasificare-pentru-structurile-de-primire-turistice-cu-functiuni-de-cazare-sisau-alimentatie-publica/


anunt - Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.docx  (13,31 KB)  data: 14-06-2023   utilizator: 1  
Codul de conduită al utilizatorului profesionist de produse de protecţie a plantelor şi al apicultorului – aprobat prin Ordinul 185 din 10 mai 2023 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ORDINUL 185 DIN 10-05-2023.pdf  (41,37 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
codul de conduita.pdf  (128,47 KB)  data: 10-05-2023   utilizator: 1  
Autoritatea națională fitosanitară organizează sesiuni de instruire pentru utilizatorii profesioniști de utilizare produse pentru protecția plantelor
fitosanitar_tulcea_cursuri_protectia_plantelor.pdf  (2,24 MB)  data: 04-05-2023   utilizator: 1  
Stadiul implementării proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Mihai Bravu“
   În urma implementării cu succes a sistemului informatic pentru optimizarea procedurilor și fluxurilor de lucru, informam cetăţenii cu privire la operaţionalizarea platformei https://www.conectx.net.
   Proiectul de digitalizare a relaţiei dintre diversele servicii ale Primăriei dar și în relaţia cu cetăţenii, va da posibilitatea ca prin intermediul unui singur click să poată fi accesate datele și informaţiile necesare. În acest sens, vorbim despre accesarea platformei https://www.conectx.net
care este disponibila atât de pe computerul personal de acasă, de pe tableta sau de pe telefonul mobil. Aplicaţia se adresează atât cetăţenilor ,,persoane fizice sau juridice’’, funcţionarilor, cat si înregistrării si arhivarii electronice a documentelor.
   Din aceasta platformă pot fi accesate formularele electronice de tipul declaraţiilor sau cererilor tipizate, care simplifică mult accesul locuitorilor către serviciile publice ale autorităţii locale și implicit, pentru obţinerea unui răspuns la cel mai scurt timp posibil.
   Ce trebuie sa faceţi? Nimic mai simplu, fie că sunteţi persoana fizică sau juridică, de pe site-ul primăriei, accesaţi link-ul https://www.conectx.net

Stadiu digitalizare UAT Mihai Bravu -POCA-.pdf  (2,14 MB)  data: 02-05-2023   utilizator: 1  
Prezentare și modalități de combatere - buruiana Ambrozia
- Sancțiunile pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere; 
- Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii;
- Cum se manifestă alergia la ambrozia;
- Cum se poate trata alergia la ambrozia;
- Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia;
- Actele normative ce trebuie cunoscute de către proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri;


Ambrozia-prezentare-combatere.pdf  (761,43 KB)  data: 21-04-2023   utilizator: 1  
Sesiuni de instruire şi certificare - produse pentru protecţia plantelor - organizate de Autoritatea naţională fitosanitară
anunt instruiri - documente necesare inscriere.pdf  (1,84 MB)  data: 10-02-2023   utilizator: 1  
A început înregistrarea obligatorie a comercianților în Sistemul de Garanție-Returnare
Ce este Sistemul de Garanție-Returnare?
Sistemul de garanție-returnare reprezintă un sistem în care consumatorii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianți. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi, pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

mai multe detalii la https://returosgr.ro/

a inceput inregistrarea retuRO.pdf  (361,63 KB)  data: 01-02-2023   utilizator: 1  
Sprijin pentru plata facturilor la energie
În anul 2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene oferă românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Națională Poșta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

>>> Ghidul cardurilor de energie

informatii_ajutatoare.pdf  (4,37 MB)  data: 19-01-2023   utilizator: 1  
Obligaţie: înscrierea în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate
În situaţia în care nu veţi îndeplini formalităţile de înregistrare, vom fi nevoiţi să sesizam organele abilitate pentru aplicarea sancţiunii conform art.23 din Hg 714/2022 privind Aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inregistrarea, controlul, exploatarea și întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectarea și epurare ape uzate, respectiv amenda de la 5000 lei la 10000 lei.

Găsiți modelele de cerere în secțiunea Formulare, documente necesare/ Formulare SIA (fose septice)

anunt_colectare_ape_uzate.docx  (12,87 KB)  data: 20-10-2022   utilizator: 1  
Proiect Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna Mihai Bravu
Obiectivul proiectului:Consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activității la nivelul UAT Mihai Bravu în ceea ce privește exercitarea atributiilor prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalți actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office. 

comunicat_de_presa.docx  (311,09 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate