• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 39/24-06-2021 privind introducerea unor bunuri imobile în inventarul domeniului privat al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-07-2021 -
HCL 38/24-06-2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-07-2021 -
HCL 37/24-06-2021 privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021 13-07-2021 -
HCL 36/24-06-2021 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2021 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou 13-07-2021 -
HCL 35/24-06-2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie și mai 2021 13-07-2021 -
HCL 34/24-06-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-07-2021 -
HCL 33/24-06-2021 privind aprobarea Proiectului “ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ŞCOLILE DIN UAT MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA", cod SMIS 144696 13-07-2021
HCL 32/24-06-2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 415.330,83 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 13-07-2021 -
HCL 31/24-06-2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2020 și pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2021 13-07-2021 -
HCL 30/21-05-2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 29-05-2021
HCL 29/21-05-2021 privind aprobarea modificării Programului obiectivelor de investiții din bugetul local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 29-05-2021
HCL 28/21-05-2021 privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură nevoile de utilitate și interes public general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 29-05-2021 -
HCL 27/22-04-2021 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 13,35 ha teren pășune din localitatea Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-05-2021 -
HCL 26/22-04-2021 privind modificarea art. 44 lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mihai Bravu nr. 34 din 20 mai 2019 privind înființarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă 08-05-2021 -
HCL 25/22-04-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2021 08-05-2021 -
HCL 24/22-04-2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 08-05-2021 -
HCL 23/22-04-2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2021 08-05-2021
HCL 22/22-04-2021 privind aprobarea Măsurilor pentru gospodărirea Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-05-2021
HCL 21/02-04-2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 439.195,47 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 17-04-2021 -
HCL 20/19-03-2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire și aprobarea alipirii a două imobile în suprafață totală de 365 mp situate în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, identificate prin C.F./Nr. cadastral 35321 și C.F/ Nr. cadastral 38440 29-03-2021 -
HCL 19/19-03-2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 81 din 29 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 29-03-2021 -
HCL 18/26-02-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021 -
HCL 17/26-02-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021 -
HCL 16/26-02-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021 -
HCL 15/26-02-2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 13-03-2021
HCL 14/26-02-2021 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul II al anului 2020 13-03-2021
HCL 13/26-02-2021 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 13-03-2021
HCL 12/28-01-2021 privind aprobarea cumpărării imobilului “teren intravilan” pentru și în numele Comunei Mihai Bravu a terenului în suprafață de 200 mp, situat în localitatea Turda, strada Morii, nr. 72, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea și însușirea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat 09-02-2021 -
HCL 11/28-01-2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-02-2021
HCL 10/28-01-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-02-2021 -
HCL 9/28-01-2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-02-2021 -
HCL 8/28-01-2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare 09-02-2021 -
HCL 7/28-01-2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie-aprilie 2021 09-02-2021 -
HCL 6/28-01-2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 09-02-2021
HCL 5/28-01-2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2021-2022 09-02-2021 -
HCL 4/08-01-2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38194 în CF 38194 UAT Mihai Bravu 17-01-2021 -
HCL 3/08-01-2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 865.274,82 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020, astfel: I. 200.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă, II. 665.274,82 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 17-01-2021 -
HCL 2/08-01-2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.776.095,52 lei, la data de 31.12.2020, din excedentul bugetului local din anii precedenți 17-01-2021 -
HCL 1/08-01-2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2020 17-01-2021
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină