• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 28/28-04-2023 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Lazăr F. domiciliată în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 09-05-2023    - -
HCL 27/28-04-2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 19 din 27 martie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 09-05-2023    -
HCL 26/28-04-2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 18 din 27 martie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 09-05-2023    -
HCL 25/28-04-2023 privind aderarea și includerea teritoriului comunei Mihai Bravu la parteneriatul/teritoriul eligibil LEADER ”Asociația G.A.L Razim”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023-2027 09-05-2023    - -
HCL 24/28-04-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2023 09-05-2023    - -
HCL 23/28-04-2023 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul I anul 2023 09-05-2023    -
HCL 22/28-04-2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 55.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă 09-05-2023    - -
HCL 21/28-04-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2023 09-05-2023    - -
HCL 20/27-03-2023 privind aprobarea proiectului "DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA MIHAI BRAVU", a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor, în vederea depunerii în cadrul PNRR - Componenta 15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 03-04-2023    -
HCL 19/27-03-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 03-04-2023    -
HCL 18/27-03-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 03-04-2023    -
HCL 17/28-02-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna ianuarie 2023 05-03-2023    - -
HCL 16/28-02-2023 privind aderarea Comunei Mihai Bravu, în calitate de membru, la "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea" 05-03-2023    - -
HCL 15/28-02-2023 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul IV anul 2022 05-03-2023    -
HCL 14/28-02-2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38166 în CF 38166 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 05-03-2023    - -
HCL 13/06-02-2023 privind modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 13-02-2023    -
HCL 12/31-01-2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 07-02-2023    -
HCL 11/31-01-2023 privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu și al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 07-02-2023    - -
HCL 10/31-01-2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 07-02-2023    - -
HCL 9/31-01-2023 privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2022 07-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în calitate de concedent și domnul Murariu Călin-Augustin, în calitate de concesionar 07-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2023 07-02-2023    - -
HCL 6/31-01-2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2022 07-02-2023    -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 07-02-2023    -
HCL 4/09-01-2023 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 17-01-2023    -
HCL 3/09-01-2023 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2023-2024 17-01-2023    - -
HCL 2/09-01-2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 140.523,31 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă 17-01-2023    - -
HCL 1/09-01-2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 134.801,96 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 565.124,19 lei, la data de 31.12.2022, din excedentul bugetului local din anii precedenți 17-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină