• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 4/09-01-2023 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 17-01-2023    -
HCL 3/09-01-2023 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2023-2024 17-01-2023    - -
HCL 2/09-01-2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 140.523,31 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă 17-01-2023    - -
HCL 1/09-01-2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 134.801,96 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 565.124,19 lei, la data de 31.12.2022, din excedentul bugetului local din anii precedenți 17-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină