• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 63/31-10-2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-11-2023    - -
HCL 62/31-10-2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-11-2023    - -
HCL 61/31-10-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada noiembrie 2023-ianuarie 2024 06-11-2023    - -
HCL 60/31-10-2023 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul III anul 2023 06-11-2023    -
HCL 59/31-10-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile august și septembrie 2023 06-11-2023    - -
HCL 58/18-10-2023 privind aprobarea proiectului "ACHIZIȚIE AUTOUTILITARĂ ÎN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA", a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor, în vederea depunerii prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală PNDR 2014 – 2020, PROGRAMUL LEADER, Sub-Masura 19.2 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ G.A.L. RAZIM, Măsura M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de bază pentru populație 23-10-2023    - -
HCL 57/17-10-2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 22-10-2023    - -
HCL 56/11-10-2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 16-10-2023    - -
HCL 55/29-09-2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, în anul şcolar 2023-2024 06-10-2023    - -
HCL 54/29-09-2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea" 06-10-2023    - -
HCL 53/29-09-2023 privind acordarea unui premiu în bani și a unei diplome aniversare domnului Trofim Ion, domiciliat în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, veteran de război, cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani la data de 18.10.2023 06-10-2023    - -
HCL 52/29-09-2023 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ-Teritorială (U.A.T.) Mihai Bravu, județul Tulcea, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu U.A.T. Mihai Bravu în cadrul proiectului "HUB de Servicii MMSS - SII MMSS", Cod MySmis 130963 06-10-2023    -
HCL 51/29-09-2023 privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2023-2024 la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-10-2023    -
HCL 50/31-08-2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, în perioada 2023-2029, la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-09-2023    - -
HCL 49/31-08-2023 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Alexe Florica, domiciliată în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 09-09-2023    - -
HCL 48/31-08-2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-09-2023    - -
HCL 47/31-08-2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 09-09-2023    -
HCL 46/31-08-2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 09-09-2023    - -
HCL 45/18-08-2023 privind aprobarea reglării conturilor de venituri prin contul de excedent a sumei de 530.264,42 lei 27-08-2023    - -
HCL 44/18-08-2023 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul II anul 2023 27-08-2023    -
HCL 43/18-08-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna iulie 2023 27-08-2023    - -
HCL 42/31-07-2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 06-08-2023    -
HCL 41/31-07-2023 privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al comunei Mihai Bravu în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat "Grup Local Pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării", în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 06-08-2023    - -
HCL 40/31-07-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie, mai și iunie 2023 06-08-2023    - -
HCL 39/31-07-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada august-octombrie 2023 06-08-2023    - -
HCL 38/31-07-2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2023 06-08-2023    -
HCL 37/11-07-2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 397.406,98 lei din excedentul bugetului local de la finele anului 2022 pentru finanțarea proiectului de investiții „Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea” - contract de finanțare nr. C0760C0I0031723800006/16.05.2018, din cadrul secțiunii de dezvoltare 17-07-2023    - -
HCL 36/03-07-2023 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2023 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou 08-07-2023    - -
HCL 35/03-07-2023 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-07-2023    - -
HCL 34/13-06-2023 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a două imobile înscrise în Cartea Funciară nr. 32374 Mihai Bravu, respectiv în Cartea Funciară nr. 32375 Mihai Bravu 18-06-2023    - -
HCL 33/13-06-2023 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea”, contract de finanțare nr. C0760C0I0031723800006/16.05.2018 18-06-2023    -
HCL 32/30-05-2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 10-06-2023    -
HCL 31/30-05-2023 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Laza T din comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 10-06-2023    - -
HCL 30/30-05-2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2023 10-06-2023    -
HCL 29/30-05-2023 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din Registrul Comerțului și scăderea societăților radiate din evidența fiscală 10-06-2023    -
HCL 28/28-04-2023 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Lazăr F. domiciliată în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 09-05-2023    - -
HCL 27/28-04-2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 19 din 27 martie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 09-05-2023    -
HCL 26/28-04-2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 18 din 27 martie 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 09-05-2023    -
HCL 25/28-04-2023 privind aderarea și includerea teritoriului comunei Mihai Bravu la parteneriatul/teritoriul eligibil LEADER ”Asociația G.A.L Razim”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2023-2027 09-05-2023    - -
HCL 24/28-04-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2023 09-05-2023    - -
HCL 23/28-04-2023 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul I anul 2023 09-05-2023    -
HCL 22/28-04-2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 55.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casă 09-05-2023    - -
HCL 21/28-04-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2023 09-05-2023    - -
HCL 20/27-03-2023 privind aprobarea proiectului "DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE DIN COMUNA MIHAI BRAVU", a cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor, în vederea depunerii în cadrul PNRR - Componenta 15 - Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe 03-04-2023    -
HCL 19/27-03-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 03-04-2023    -
HCL 18/27-03-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 03-04-2023    -
HCL 17/28-02-2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna ianuarie 2023 05-03-2023    - -
HCL 16/28-02-2023 privind aderarea Comunei Mihai Bravu, în calitate de membru, la "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea" 05-03-2023    - -
HCL 15/28-02-2023 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul IV anul 2022 05-03-2023    -
HCL 14/28-02-2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38166 în CF 38166 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 05-03-2023    - -
HCL 13/06-02-2023 privind modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 13-02-2023    -
HCL 12/31-01-2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 07-02-2023    -
HCL 11/31-01-2023 privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu și al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea 07-02-2023    - -
HCL 10/31-01-2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 07-02-2023    - -
HCL 9/31-01-2023 privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2022 07-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în calitate de concedent și domnul Murariu Călin-Augustin, în calitate de concesionar 07-02-2023    - -
HCL 7/31-01-2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2023 07-02-2023    - -
HCL 6/31-01-2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2022 07-02-2023    -
HCL 5/31-01-2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare 07-02-2023    -
HCL 4/09-01-2023 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro 17-01-2023    -
HCL 3/09-01-2023 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2023-2024 17-01-2023    - -
HCL 2/09-01-2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 140.523,31 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă 17-01-2023    - -
HCL 1/09-01-2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 134.801,96 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 565.124,19 lei, la data de 31.12.2022, din excedentul bugetului local din anii precedenți 17-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină