• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 38/18-06-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie și mai 2024 24-06-2024    -
HCL 37/18-06-2024 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Sistem integrat de reabilitare și extindere alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea" prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 24-06-2024    -
HCL 36/31-05-2024 privind continuarea prestării serviciului de alimentare cu apă la nivelul Comunei Mihai Bravu în gestiunea directă a Serviciului Public de Alimentare cu Apă, serviciu cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 10-06-2024    - -
HCL 35/31-05-2024 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 22 din 29 martie 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 480.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2023, astfel: I. 400.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă și II. 80.000 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 10-06-2024    - -
HCL 34/31-05-2024 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 700.000 lei, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrare și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative 10-06-2024    - -
HCL 33/31-05-2024 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul I anul 2024 10-06-2024    -
HCL 32/30-04-2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 14-05-2024    -
HCL 31/30-04-2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2024 14-05-2024    -
HCL 30/30-04-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna martie 2024nd 14-05-2024    - -
HCL 29/30-04-2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2024 14-05-2024    - -
HCL 28/30-04-2024 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (cotă indiviză din teren=5000 mp) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A179, număr cadastral 38230 în CF 38230 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 14-05-2024    - -
HCL 27/30-04-2024 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A179, număr cadastral 38237 în CF 38237 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 14-05-2024    - -
HCL 26/29-03-2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-04-2024    - -
HCL 25/29-03-2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu în cadrul Programului național "Masă sănătoasă" 06-04-2024    - -
HCL 24/29-03-2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-04-2024    - -
HCL 23/29-03-2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 06-04-2024    -
HCL 22/29-03-2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 480.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2023, astfel: I. 400.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă și II. 80.000 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 06-04-2024    - -
HCL 21/29-03-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna februarie 2024 06-04-2024    - -
HCL 20/29-03-2024 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-04-2024    - -
HCL 19/29-03-2024 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T4, A18, număr cadastral 34579 în CF 34579 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 06-04-2024    - -
HCL 18/06-03-2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 11-03-2024    -
HCL 17/29-02-2024 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor terenuri situate în extravilanul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 08-03-2024    - -
HCL 16/29-02-2024 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul IV anul 2023 08-03-2024    -
HCL 15/29-02-2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna ianuarie 2024 08-03-2024    - -
HCL 14/29-02-2024 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T59, A586/21 lot 1, număr cadastral 33667 în CF 33667 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea 08-03-2024    - -
HCL 13/29-02-2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu și al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora 08-03-2024    -
HCL 12/12-02-2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 19-02-2024    -
HCL 11/12-02-2024 privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2024, ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor minim de incluziune, care include componenta de ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare 19-02-2024    -
HCL 10/31-01-2024 privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură nevoile de utilitate și interes public general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea 06-02-2024    -
HCL 9/31-01-2024 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2023 06-02-2024    -
HCL 8/31-01-2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2024 06-02-2024    - -
HCL 7/31-01-2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 60.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă 06-02-2024    - -
HCL 6/31-01-2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 200.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2023, pentru acoperirea golurilor temporare de casă 06-02-2024    - -
HCL 5/09-01-2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 15-01-2024    -
HCL 4/09-01-2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 15-01-2024    -
HCL 3/09-01-2024 privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2023 15-01-2024    - -
HCL 2/09-01-2024 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2024 15-01-2024    - -
HCL 1/09-01-2024 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2024-2025 15-01-2024    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină