• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Mihai Bravu: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 29/18-03-2020 Aprobare plan lucrări Legea nr.416/2001 01-04-2020 -
HCL 28/18-03-2020 Aprobare decontare navetă cadre didactice luna ianuarie 2020 01-04-2020 -
HCL 27/18-03-2020 Modificare HCL 16/2020 01-04-2020 -
HCL 26/18-03-2020 Aprobare Regulament acordare sprijin financiar unitati de cult 01-04-2020 -
HCL 25/18-03-2020 Aprobare dezmembrare terenuri 01-04-2020 -
HCL 24/18-03-2020 Aprobare cont de executie 01-04-2020 -
HCL 23/18-03-2020 Modificare titulatura HCL 20/2020 01-04-2020 -
HCL 22/18-02-2020 Aprobare buget local pe anul 2020 si utilizarea sumei de 3.441.370,34 lei din excedentul bugetar 06-03-2020 -
HCL 21/10-02-2020 Aprobare funcționare unuități de învățământ pentru anul școlar 2020-2021 29-02-2020 -
HCL 20/10-02-2020 Aprobare inchiriere prin licitatie publica islaz 29-02-2020 -
HCL 19/10-02-2020 Aprobare incetare contracte de inchiriere 29-02-2020 -
HCL 18/10-02-2020 Aprobare actualizare deviz obiectiv de investiții Construire parc sat Turda 29-02-2020 -
HCL 17/10-02-2020 Aprobare actualizare deviz obiectiv de investitii Construire parc sat Turda 29-02-2020 -
HCL 16/21-01-2020 Aprobare Regulament de organizare si funcționare a Serviviului Voluntar pentru situații de urgență 07-02-2020 -
HCL 15/21-01-2020 Organizarea zilelor comunei Mihai Bravu județul Tulcea 07-02-2020 -
HCL 14/21-01-2020 Aprobare Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare 07-02-2020 -
HCL 13/21-01-2020 Aprobare achiziționare de servicii de asistență juridică 07-02-2020 -
HCL 12/21-01-2020 stabilire consumuri zilnice la utilajele inregistrate in evidențele financiar contabile ale Primăriei comunei Mihai Bravu 07-02-2020 -
HCL 11/21-01-2020 stabilire salarii personal contractual Serviciu Public Alimentare cu apă 07-02-2020 -
HCL 10/21-01-2020 Stabilire salarii de baza functionari publici si personalcontractual 07-02-2020 -
HCL 9/21-01-2020 Aprobare decontare naveta cadre didactice pentru luna decembrie 2019 07-02-2020 -
HCL 8/21-01-2020 Validare mandat consilier local Strejoiu Stefana 07-02-2020 - -
HCL 7/21-01-2020 Revocare HCL 83/2019 07-02-2020 - -
HCL 6/07-01-2020 Aprobare acordare împrumut din bugetul local in valoare totală de 40.000 lei către Serviciul Public Alimentare cu Apă -Comuna Mihai Bravu 21-01-2020 -
HCL 5/07-01-2020 Neexercitare drept de preemțiune 21-01-2020 -
HCL 4/07-01-2020 Aprobare acoperire definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 488.770,94 lei, la data de 31.12.019 din excedentului bugetului local din anii precedenți 21-01-2020 -
HCL 3/07-01-2020 Validare Dispoziție primar nr/237/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu pe anul 2019 21-01-2020 -
HCL 2/07-01-2020 Aprobare utilizare in anul 2020 a sumei de 150.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2019 si acoperirea golului de casa 21-01-2020 -
HCL 1/07-01-2020 Alegere presedinte de sedinta 21-01-2020 - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină