>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA MIHAI BRAVU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
                      
     
 
Serviciul serviciu public de alimentare cu apă
cc(0,1) ce(0,4)
             
Biroul contabilitate,finante, impozite si taxe
pc(1,0) pe(3,1) ce(0,1)
 
Compartimentul construcții urbanism cadastru și agricultură
pe(1,0)
 
                            
             
                       
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară
pe(2,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul administrativ
ce(1,4)
             
                            
             
                       
Compartimentul serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
ce(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul ecologie si protectia mediului
pe(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 70/2019

Organigrama serviciului serviciu public de alimentare cu apă
ultima publicare (2020-02-28): Anexa 1 la HCL 34/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 2, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 8, vacante 1)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 0, vacante 1)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 1, vacante 10)
 
TOTAL  posturi:  25 (ocupate 13, vacante 12)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 70/2019
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     RADUCAN TANASE    
2 viceprimar                     CIOBANU GABRIEL    
Secretar general
3       secretar general   I superior S         CIUFU FLORENTINA ROXANA 4  
Birou contabilitate,finante, impozite si taxe
4       sef birou I superior S BUJOREANU MIHAELA 4  
5       inspector I asistent S CANANAU VERONOCA 1  
6       inspector I asistent S DRAGU ELENA SIMINA 1  
7       inspector asistent I asistent S STROE GINA LACRAMIOARA 1  
8       inspector I asistent S vacant    
9       muncitor calificat 1 G vacant    
Compartiment registru agricol
10       inspector asistent I asistent S BALICA CORNEL 1  
Compartiment stare civilă, asistență socială și autoritate tutelară
11       inspector I asistent S PAVEL VIORICA 1  
12       inspector I asistent S SAMOILA SIMONA 1  
Compartiment administrativ
13       muncitor calificat 1 G VLAD MIHAITA 3  
14       muncitor calificat 1 G vacant    
15       muncitor calificat 1 G vacant    
16       muncitor calificat 1 G vacant    
17       muncitor calificat 1 G vacant    
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
18       muncitor calificat 1 G vacant    
Compartiment ecologie si protectia mediului
19       inspector asistent I asistent S SURDU IORDAN 5  
Compartiment construcții urbanism cadastru și agricultură
20       inspector asistent I asistent S MARIN GEORGIAN 1  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 11
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 9
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 7
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 7
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 20
RADUCAN TANASE
primar

      LS