>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA MIHAI BRAVU
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
11 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
         
 
     
         
     
 
Serviciul public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu
cc(1,0) ce(1,2)
 
Compartimentul stare civilă și arhivă
pe(1,0)
 
Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice
pe(2,1) ce(1,0)
 
Compartimentul registru agricol, fond funciar
pe(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistență socială și autoritate tutelară
ce(1,0)
 
Compartimentul relații cu publicul
pe(1,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(5,1)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul fonduri europene
ce(0,8)
 
Compartimentul protecție civilă și situații de urgenta
pe(0,1)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul cabinetul primarului
ce(1,0)
 
Compartimentul ecologie și protecția mediului
pe(1,0)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul achiziții publice
pe(1,0)
 
Compartimentul urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului
pe(0,1)
 
                            
     
 
                       
Compartimentul administrarea domeniului public si privat
pe(1,0)
 
Compartimentul sănătate
ce(0,1)
 
                                        
 
                                   
Compartimentul asistenti personali
ce(14,4)
 
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-10-28): Anexa 1 la HCL 29/2022

Organigrama serviciului public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu
ultima publicare (2022-10-28): Anexa 2 la HCL 34/2019

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 8, vacante 3)
cc - funcţii contractuale de conducere (ocupate 1, vacante 0)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 23, vacante 16)
 
TOTAL  posturi:  54 (ocupate 35, vacante 19)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAI BRAVU
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 29/2022
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     RĂDUCAN TĂNASE    
2 viceprimar                     CIOBANU GABRIEL    
Secretar general
3       secretar general   I superior S         BULGARU JENICA-CLAUDIA 3  
Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice
4       inspector I principal S HANCERENCU-PETRE SORIN 4  
5       casier M DOBLEACĂ PETRICA 5  
6       inspector I superior S STROE GINA LĂCRĂMIOARA 5  
7       consilier I superior S vacant    
Compartiment relații cu publicul
8       referent III debutant M MISTREANU FLORENTINA  
Compartiment fonduri europene
9       consilier S vacant    
10       consilier S vacant    
11       consilier S vacant    
12       consilier S vacant    
13       consilier S vacant    
14       consilier S vacant    
15       consilier S vacant    
16       consilier S vacant    
Compartiment cabinetul primarului
17       consilierul primarului S TOROFLEACĂ RALUCA-GEORGIANA  
Compartiment achiziții publice
18       consilier achiziții publice I debutant SSD FLOREA ANDREEA-NICOLETA  
Compartiment administrarea domeniului public si privat
19       inspector I debutant S SIMION ANCA-GABRIELA  
Compartiment registru agricol, fond funciar
20       inspector I principal S BALICA CORNEL 2  
Compartiment administrativ
21       muncitor necalificat G NEAGU ȘTEFAN  
22       muncitor G SILA DUMITREL 3  
23       muncitor G TORNEA IONUT 3  
24       muncitor necalificat M FRANCZ MIRELA 1  
25       muncitor 1 G MOCANU NICOLAE 5  
26       muncitor G vacant    
Compartiment protecție civilă și situații de urgenta
27       inspector protecție civila I debutant S vacant    
Compartiment ecologie și protecția mediului
28       inspector I principal S SURDU IORDAN 5  
Compartiment urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului
29       inspector I debutant S vacant    
Compartiment sănătate
30       asistent medical comunitar PL vacant    
Compartiment asistenti personali
31       asistent personal G CERNEA RALUCA  
32       asistent personal G LAZĂR FLORICA  
33       asistent personal G NASTASE DANIELA  
34       asistent personal G NOVAC ILDIKO  
35       asistent personal G ALEXANDRESCU ELENA 5  
36       asistent personal G ANGHEL VERONICA 5  
37       asistent personal G ARMEANU ION 5  
38       asistent personal G TUDOROF DANIELA 5  
39       asistent personal G ENACHE FLORENTINA 2  
40       asistent personal G SIMION ELENA 2  
41       asistent personal G TROFIN IONELA 2  
42       asistent personal G UDREA VALENTINA 2  
43       asistent personal G TROFIM MARIOARA 4  
44       asistent personal G DAVID IOANA 3  
45       asistent personal G vacant    
46       asistent personal G vacant    
47       asistent personal G vacant    
48       asistent personal G vacant    
Compartiment stare civilă și arhivă
49       inspector I superior S PAVEL VIORICA 4  
Compartiment asistență socială și autoritate tutelară
50       referent M CĂNĂNĂU VERONICA 2  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 12
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 11
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 36
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 36
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 0
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 50
RĂDUCAN TĂNASE
primar

      LS