Proiecte implementate


TITLUL PROIECTULUI

Optimizarea proceselor de lucru pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocraţiei la nivelul Comunei Crișan, jud.Tulcea

Cod SIPOCA 1164
Cod MySMIS 154353
Contract de finanțare nr. 664/05.04.2022

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanța cu SCAP
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea prin optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative şi reducerii birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) şi front-office pentru serviciile publice furnizate cetăţenilor.
Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1:Dezvoltarea capacităţii necesare în vederea fundamentării deciziilor şi planificării strategice pe termen lung, prin implementare de măsuri şi instrumente pentru planificare strategică, inclusiv elaborarea Planului Strategic Institutional (PSI) al UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea pentru perioada 2023-2027
  2. OS2:Optimizarea proceselor de lucru în scopul simplificării procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, atât din perspectiva front-office, pentru  asigurarea accesului online la serviciile publice, cât şi back-office, pentru reducerea timpului de procesare a cererilor cetăţenilor din domeniile de competenţă exclusivă şi partajată ale administraţiei publice locale.
  3. OS3:Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului din cadrul UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avuta în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competentelor/cunoştinţelor dobândite pentru 20 persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului şi 10 persoane din cadrul grupului ţintă instruite în domeniul planificării strategice.

 

Rezultate aşteptate:

  1. Rezultat program 1. Mecanisme şi proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung- Rezultat proiect 1. Elaborare Plan Strategic Instituţional al UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea 2023- 2027
  2. Rezultat program 3. Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integral de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2. Sistem informatic integrat ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituţiei, reducând timpul de livrare al serviciilor şi asigurând accesul online la servicii publice gestionate de UAT Comuna Crişan, Jud. Tulcea
  3. Rezultat program 5. Cunoştinţe şi abilitaţi ale personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, in vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific - Rezultat proiect 3. 20 de persoane din cadrul grupului ţintă, instruite în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului şi 10 persoane din cadrul grupului ţintă instruite în domeniul planificării strategice.

Durata implementării proiectului: 16 luni
Dată începere proiect: 05.04.2022
Dată finalizare proiect: 31.07.2023
Valoarea proiectului: 2.544.091,45  lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 2.544.091,45  lei


Valoarea totală  a Proiectului, din care:

Valoarea eligibilă  a Proiectului 

Valoarea  eligibilă nerambursabilă

Valoarea  eligibilă nerambursabilă din FSE

Valoarea  eligibilă nerambursabilă  din bugetul național

Cofinanţarea eligibilă  a Beneficiarului

Valoarea ne- eligibilă  a Proiectului, inclusiv  TVA aferentă acestuia

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

(lei) 

2.544.091,45 

2.544.091,45 

2.493.209,62

2.162.477,75

330.731,87

50.881,83

0,00

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


  
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
 
Publicaţie de căsătorie: MOȚCANU CĂTĂLIN- NICOLAE şi BANTEA VALENTINA-GEORGIANA
Data căsătoriei: 24-02-2024
Publicaţie de căsătorie   (70 Kb)
data: 14-02-2024   utilizator: 202
APIA - depuneri cereri de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal - perioada 29 ianuarie - 8 martie 2024
COMUNICAT APIA.pdf  (736,90 KB)  data: 29-01-2024   utilizator: 1  
ARBDD - măsuri care se impun în vederea situației create de creșterea alarmantă a numărului de șacali din Delta Dunării
masuri daune sacali.pdf  (115,56 KB)  data: 17-01-2024   utilizator: 1  
Biroul executorului judecătoresc - Bratu Alexandru-Remus - Publicații vănzare terenuri
publicatii vanzare terenuri.pdf  (2,01 MB)  data: 16-01-2024   utilizator: 1  
Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru construire dispensar în sat Turda, județul Tulcea
anunt public privind decizia etapei de incadrare.pdf  (130,29 KB)  data: 04-01-2024   utilizator: 1  
Anunț în vederea situației epidemiologice - gripa aviară
anunt - medici veterinari.pdf  (2,22 MB)  data: 15-12-2023   utilizator: 1  
INFORMARE TRICHINELOZĂ
   Oamenii, dar și animalele domestice și sălbatice, pot fi infectate și devin astfel purtători. Porcii domestici, mistreții, urșii, rozătoarele și caii sunt animale-rezervor de paraziți.
 
   Infestarea cu Trichinella spp. apare la nivel mondial, cel mai frecvent în regiunile cu climă temperată.
 
   Pe plan mondial, apar în fiecare an aproximativ 10.000 de infestări umane. Factorii culturali precum gastronomiile tradiționale pe bază de carne sau produse derivate din carne crudă sau insuficient preparată termic au rol important în epidemiologia bolii.

informare trichineloza.doc  (48,50 KB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
afis campanie.pdf  (1,19 MB)  data: 05-12-2023   utilizator: 1  
Anunț privind decizia etapei de încadrare pentru - Alimentare cu apă și canalizare în comuna Mihai Bravu, județul Tulcea
anunt decizia etapei de incadrare.pdf  (139,54 KB)  data: 06-11-2023   utilizator: 1  
Anunț - solicitare emitere acord de mediu pentru Construire dispensar în sat Turda
solicitare emitere acord de mediu.pdf  (44,01 KB)  data: 31-10-2023   utilizator: 1  
Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru - Înfiițare centru colectare deșeuri
protectia_mediului-anunt-decizie.pdf  (124,70 KB)  data: 18-10-2023   utilizator: 1  
Anunţ ajutor pentru încălzirea locuinţei - Legea nr. 226/2021
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie stabilește criteriile de încadrare a familiilor şi persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie şi reglementează măsurile de protecţie socială pentru aceştia în ceea ce priveşte accesul la resursele energetice pentru satisfacerea nevoilor esenţiale ale gospodăriei, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice. 

Anunt ajutor pentru incalzirea locuintei.docx  (19,87 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
lista bunuri care duc la excluderea ajutorului.pdf  (57,27 KB)  data: 13-10-2023   utilizator: 1  
În atenția crescătorilor de animale
Conform Ordin 119/2014  art 11 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației va aducem la cunostinata urmatoarele aspecte...

recomandari si obligatii - crescatorii de animale.docx  (30,98 KB)  data: 01-08-2023   utilizator: 1  
Proiect Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna Mihai Bravu
Obiectivul proiectului:Consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activității la nivelul UAT Mihai Bravu în ceea ce privește exercitarea atributiilor prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalți actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office. 

comunicat_de_presa.docx  (311,09 KB)  data: 27-07-2022   utilizator: 1  
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate