• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ publicate în monitorul oficial local • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihai Bravu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
129 03-09-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea doamnei C. V. ca reprezentant al Primarului comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, în anul şcolar 2021-2022 - 2021-09-07 - -
128 31-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei. C.V. - 2021-09-02 - -
127 31-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei. R.D. - 2021-09-02 - -
126 30-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea contractului individual de muncă al domnului P.Ghe., șofer (manager transport) în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-09-02 - -
125 30-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea contractului individual de muncă al domnului O.I., muncitor I în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-09-02 - -
124 30-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului T.Ghe., persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2021-09-02 - -
123 20-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor (produselor), serviciilor și lucrărilor achiziționate de către Primăria Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-08-27 - -
122 20-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 da 2021-08-20 -
121 12-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 16 august 2021 da 2021-08-12 -
120 06-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiilor de examen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în perioada 08 septembrie 2021-10 septembrie 2021 - 2021-08-11 - -
119 06-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, grad profesional debutant, la Compartimentul relații cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-08-11 - -
118 04-08-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-08-11 - -
117 30-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind actualizarea Comisiei comunei Mihai Bravu pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 - 2021-08-03 - -
116 30-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare A.S.F. familie doamnei M.M.-M., începând cu data de 01.08.2021 - 2021-08-03 - -
115 30-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare A.S.F. familiei doamnei I.V., începând cu data de 01.08.2021 - 2021-08-03 - -
114 30-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei T.E., persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 august 2021 - 2021-08-03 - -
113 23-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încadrarea doamnei Cernea Raluca în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Mateescu Elisabeta, pe o perioadă determinată 01.08.2021-30.06.2022 - 2021-07-27 - -
112 22-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 da 2021-07-22 -
111 07-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea raportului de serviciu prin transfer la cerere al doamnei Caraman Eleonora, consilier clasa I grad profesional superior, gradaţia 3, în cadrul Biroului financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcţii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-07-08 - -
110 05-07-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ cu Activitate Temporară de la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-07-08
109 30-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind actualizarea structurilor pentru situații de urgență de la nivelul comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea da 2021-07-05
108 30-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei / dlui CRÎNGUS MARIANA - 2021-07-05 - -
107 30-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui NASTASESCU VASILE - 2021-07-05 - -
106 30-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui PAIU DUMITRU - 2021-07-05 - -
105 22-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea domnului Tornea Ionuț, în funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat I, gradația 3, pe durată nedeterminată, în cadrul compartimentului Administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-06-30 - -
104 22-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei Condrea Alexandra, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.06.2021-31.05.2022 - 2021-06-30 - -
103 18-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 da 2021-06-24 -
102 14-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea agentului de inundații la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-06-15 - -
101 14-06-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind delegarea atribuțiilor de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, domnului Balica Cornel, inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-06-15 - -
100 31-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei. HANGANU LUCIANA - 2021-06-04 - -
99 31-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei. OTOMAN MARIA - 2021-06-04 - -
98 31-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. OTOMAN MARIA - 2021-06-04 - -
97 31-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. HANGANU LUCIANA - 2021-06-04 - -
96 31-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. HANGANU DANIELA - 2021-06-04 - -
95 31-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei Plângu Carmela, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.06.2021-30.04.2022 - 2021-06-04 - -
94 26-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea persoanei responsabile să asigure implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese la nivelul Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea - 2021-05-27 - -
93 17-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie, vacante de muncitor necalificat I, pe o perioadă nedeterminată, cu normă de 8 ore/zi, în cadrul Compartimentului Administrativ da 2021-05-24 -
92 17-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind aprobarea listelor suplimentare de distribuție a pachetelor cu produse de igienă și a pachetelor cu produse alimentare acordate în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate-POAD 2018-2020 la nivelul comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea - 2021-05-24 - -
91 14-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuţie, vacante de referent debutant, în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile la nivelul U.A.T Mihai Bravu, pe o perioadă determinată până pe data de 31.12.2021, în cadrul Compartimentului Fonduri Europene da 2021-05-24 -
90 14-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 21 mai 2021 da 2021-05-24 -
89 11-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Brahnea George, referent cu atribuții de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, în cadrul compartimentului protecție civilă și situații de urgență din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-05-13 - -
88 07-05-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-05-10 - -
87 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. UNTARU ELENA - 2021-05-10 - -
86 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. NEAGU ELENA - 2021-05-10 - -
85 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei Stepanov Tudora, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01 mai 2021 - 2021-05-10 - -
84 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. NEPOTU ELENA RALUCA - 2021-05-04 - -
83 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei. CROITORU ELENA - 2021-05-04 - -
82 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. TUDOSE CLAUDIA NICOLETA - 2021-05-04 - -
81 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. BOSOG GEORGIANA - 2021-05-04 - -
80 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei. ISAI VASILICA - 2021-05-04 - -
79 29-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. CARACAS ELENA - 2021-05-04 - -
78 20-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Chisăr Marius Nicușor, muncitor în cadrul compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-04-22 - -
77 16-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 da 2021-04-16 -
76 14-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant pentru copilul cu handicap grav Alexe Mirela, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă de 6 luni - 2021-04-15 - -
75 14-04-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea contractrului individual de muncă pe durată determinată nr. 87/01.08.2020 al doamnei Lazăr Florica asistent personal al copilului cu handicap grav, Lazăr Sebastian-Petru, prin prelugirea acestuia cu o durată de 24 luni - 2021-04-15 - -
74 31-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind incetarea dreptului la stimulentul educational pentru familia dnei. MOCANU NICOLETA - 2021-04-02 - -
73 31-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului Moldoveanu Vasile, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 01 aprilie 2021 - 2021-04-02 - -
72 31-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei. ENACHE CAMELIA - 2021-04-02 - -
71 31-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei dnei. ENACHE CAMELIA - 2021-04-02 - -
70 31-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei. CRACIUN ALINA MARIANA - 2021-04-02 - -
69 31-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind delegarea atribuţiilor secretarului general al comunei Mihai Bravu, domnului inspector asistent Hancerencu-Petre Sorin - 2021-04-02 - -
68 29-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 02 aprilie 2021 da 2021-03-29 -
67 29-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului Alexandrescu Filotin, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pe o perioadă determinată 01.04.2021- 31.03.2022 - 2021-03-29 - -
66 29-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei Caraman Eleonora în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3, pe durată nedeterminată, la Biroul financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din cadrul Primăriei comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-03-29 - -
65 18-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea contractului individual de muncă pe durată determinată nr. 84/18.03.2020 al domnului Brahnea George, referent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, prin prelungirea acestuia cu o durată de 12 luni - 2021-03-29 - -
64 18-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea curatorului special în vederea asistării minorului Ungureanu Andrei - 2021-03-24 - -
63 18-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea curatorului special în vederea asistării minorului Ungureanu Iulian-Alexandru - 2021-03-24 - -
62 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 19 martie 2021 da 2021-03-17 -
61 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei Cănănău Veronica în noua structură ca urmare a modificării Compartimentului asistență socială, arhivă în Compartiment asistență socială și autoritate tutelară - 2021-03-17 - -
60 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea domnului Balica Cornel în noua structură ca urmare a modificării Compartimentului registru agricol, relații cu publicul în Compartiment registru agricol, fond funciar - 2021-03-17 - -
59 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei Pavel Viorica în noua structură ca urmare a modificării Compartimentului stare civilă, autoritate tutelară în Compartiment stare civilă și arhivă - 2021-03-17 - -
58 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea domnului Hancerencu-Petre Sorin în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale în Birou financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice - 2021-03-17 - -
57 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei Stroe (fostă Florea) Gina Lăcrămioara în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale în Birou financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice - 2021-03-17 - -
56 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei Bujoreanu Mihaela în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale în Birou financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice - 2021-03-17 - -
55 12-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privire la constituirea Unității de Implementare a Proiectului “Achiziționare de echipamente TIC pentru scolile din UAT Mihai Bravu, jud. Tulcea” – Cod SMIS 144696 da 2021-03-15 -
54 02-03-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea unei indemnizații egale cu salariul net calculat la nivelul lunii anterioare celei în care s-a transferat, dlui.Hancerencu-Petre Sorin, inspector asistent - 2021-03-04 - -
53 26-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG cu recuperare - Udrea Adrian-Cosmin, începând cu 01.03.2021 - 2021-03-04 - -
52 26-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare ASF Țuțuianu Mihaela, începând cu data de 01.03.2021 - 2021-03-03 - -
51 26-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG - Țuțuianu Mihaela, începând cu 01.03.2021 - 2021-03-03 - -
50 26-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG Mocanu Nicoleta, începând cu data de 01.03.2021 - 2021-03-03 - -
49 26-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare ASF Mocanu Nicoleta, începând cu data de 01.03.2021 - 2021-03-03 - -
48 26-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea VMG Zlatcu Paul, începând cu data de 01.03.2021 - 2021-03-03 - -
47 25-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Badea Gheorghe - începând cu data de 01.02.2021 - 2021-02-25 - -
46 22-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea curatorului special în vederea asistării minorei Rădulescu Ema-Ioana - 2021-02-25 - -
45 19-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 da 2021-02-25 -
44 12-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea procedurilor administrative și atribuții în organizarea și publicarea documentelor în Monitorul Oficial Local - Hancerencu-Petre Sorin - 2021-02-22 - -
43 12-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul planificat în perioada 10.03. - 12.03.2021 - inspector principal în cadrul Biroului financiar contabil, impozite și taxe locale da 2021-02-22 -
42 12-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea CIM al dlui.Neagu Nicușor, muncitor în cadrul Compartimentului administrativ, începând cu data de 15.02.2021 - 2021-02-22 - -
41 10-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind transferul în interesul serviciului al dlui.Hancerencu-Petre Sorin, în funcția de execuție inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 4, la Biroul financiar contabil, impozite și taxe locale - 2021-02-22 - -
40 04-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului de stimulent educațional pentru familia beneficiară de ASF - conform anexei, 20 beneficiari - 2021-02-16 - -
39 04-02-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea unui asistent pentru asistarea dlui.Spiridon Pavel la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere - 2021-02-10 - -
38 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Comunei Mihai Bravu, jud.Tulcea da 2021-02-10 -
37 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dlui.Enache Ion, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
36 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dlui.Trofim Gheorghe, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
35 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dlui.Burlacu Petre, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
34 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Condrea Smaranda, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
33 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Pîntea Ileana, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
32 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dlui.Badea Gheorghe, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
31 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dlui.Avrămoaica Marin, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
30 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Sadac Ion, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
29 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Naneș Ștefan, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
28 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Nicolae Marina, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
27 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Frangulea Niculina, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
26 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Stepanov Tudora, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
25 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea indemnizației lunare a dnei.Stroe Ana, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
24 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al dnei.Enache Florentina, asistent personal, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
23 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al dnei.Novac Ildiko, asistent personal, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
22 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al dlui.Trofin Ionel, asistent personal, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
21 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al dnei.Lazăr Florica, asistent personal, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
20 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al dnei.Năstase Daniela, asistent personal, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
19 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al dlui.Neagu Ștefan, muncitor, gradație 0, începând cu data de 13.01.2021 - 2021-02-04 - -
18 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare dlui.Gavrilă Flavius Daniel, persoană cu handicap grav, pe o perioadă determinată 01.02.2021-31.01.2023 - 2021-02-04 - -
17 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încadrarea dnei.David Ioana în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, Stroe Ana, începând cu data de 02.02.2021 - 2021-02-04 - -
16 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG - Enciu Constantin, începând cu 01.02.2021 - 2021-02-02 - -
15 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare VMG - Enache Camelia, începând cu 01.02.2021 - 2021-02-02 - -
14 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare ASF - Enache Camelia, începând cu 01.02.2021 - 2021-02-02 - -
13 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG - Zlatcu Paul, începând cu 01.02.2021 - 2021-02-02 - -
12 29-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare VMG - Mocanu Nicoleta, începând cu 01.02.2021 - 2021-02-02 - -
11 21-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 da 2021-02-02 -
10 21-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea dnei.Pavel Viorica în noua structură ca urmare a modificării Compartimentului stare civilă și autoritate tutelară, asistență socială în Compartiment stare civilă, autoritate tutelară - 2021-01-25 - -
9 21-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea dnei.Bujoreanu Mihaela în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite și taxe locale și fonduri europene în Biroul financiar contabil, impozite și taxe locale - 2021-01-25 - -
8 21-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea dnei.Stroe (fostă Florea) Gina Lăcrămioara în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite și taxe locale și fonduri europene în Biroul financiar contabil, impozite și taxe locale - 2021-01-25 - -
7 21-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea gradației 1 corespunzătoare de vechime în muncă, dnei.Francz Mirela - muncitor necalificat compartiment administrativ - 2021-01-25 - -
6 21-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea gradației 2 corespunzătoare de vechime în muncă, dnei.Cănănău Veronica - referent asistent compartiment asistență socială - 2021-01-25 - -
5 21-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Buță Eugenia - începând cu data de 01.02.2021 - 2021-01-25 - -
4 18-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind reorganizarea comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol - 2021-01-20 - -
3 05-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind gestionarea unor formulare financiar-contabile în cadrul UAT Comuna Mihai Bravu, jud.Tulcea da 2021-01-13 -
2 05-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea art.1 din Dispoziția nr.448/27.11.2020 - 2021-01-13 - -
1 04-01-2021 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocare CL Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2021 da 2021-01-13 -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină