• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihai Bravu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
119 21-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 iunie 2022 da 2022-06-24    - -
118 07-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector protecție civilă, clasa I, grad profesional debutant , la Compartimentul protecție civilă și situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-09    - - -
117 07-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul administrare domeniu public și privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-09    - - -
116 07-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-09    - - -
115 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei P. C. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2022 - 2022-06-07    - - -
114 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei C. A. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.06.2022 - 31.05.2023 - 2022-06-07    - - -
113 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui. M. I., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
112 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG dlui. M. I., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
111 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare ASF dnei. B. L., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
110 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare ASF dnei. J. V., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
109 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare VMG dlui. S. I., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
108 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare ASF dlui. S. I., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
107 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare VMG dnei. E. C., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
106 31-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare ASF dnei. E. C., începând cu data de 01.06.2022 - 2022-06-07    - - -
105 30-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind aprobarea listei suplimentare de distribuție a pachetelor cu produse alimentare acordate în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate-POAD 2018-2020 - tranșa 4 la nivelul comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea - 2022-06-03    - - -
104 27-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea domnului S. I., ca persoană responsabilă cu modul de administrare al generării și gestionării deșeurilor (colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea finală a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase) la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-03    - - -
103 27-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea doamnei D. P., ca persoană responsabilă cu înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-03    - - -
102 24-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL" - 2022-05-27    - - -
101 24-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2022 da 2022-05-27    - -
100 23-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea domnului S. I., ca persoană responsabilă cu gestionarea activităților edilitar-gospodărești (asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul comunei, buna gospodărire a acesteia și respectarea normelor de igienă) desfășurate în Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-05-27    - - -
99 06-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-05-10    - -
98 03-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei D. P. în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale resurse umane și funcții publice în Compartiment financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice - 2022-05-06    - - -
97 03-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei F. A.-N. în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice în Compartiment achiziții publice - 2022-05-06    - - -
96 03-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea domnului H.-P. S. în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice în Compartiment financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice - 2022-05-06    - - -
95 03-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind numirea doamnei S. G. L. în noua structură ca urmare a modificării Biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale resurse umane și funcții publice în Compartiment financiar contabil, impozite şi taxe locale, resurse umane și funcții publice - 2022-05-06    - - -
94 29-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea Dispoziției Primarului Comunei Mihai Bravu nr.78 din 31.03.2022 - 2022-05-06    - - -
93 29-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea gradaţiei 2, corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, doamnei F. M., muncitor necalificat la Compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea - 2022-05-06    - - -
92 29-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului A. F. din localitatea Turda, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.05.2022 - 31.03.2023 - 2022-05-06    - - -
91 29-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui. P. D., începând cu data de 01.05.2022 - 2022-05-06    - - -
90 29-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG dlui. P. D., începând cu data de 01.05.2022 - 2022-05-06    - - -
89 28-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului S. I. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2022-04-29    - - -
88 28-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului R. A. din localitatea Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2022-04-29    - - -
87 21-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind înlocuirea unui membru al comisiei de concurs pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-04-27    - - -
86 20-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022 da 2022-04-27    - -
85 08-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-04-12    - - -
84 08-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei P. E. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.04.2022-28.02.2023 - 2022-04-12    - - -
83 08-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului R. A. din localitatea Mihai Bravu, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.04.2022 - 31.03.2023 - 2022-04-12    - - -
82 31-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare ASF dnei.N. A.D., începând cu data de 01.04.2022 - 2022-04-05    - - -
81 31-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare supliment pentru energie dnei. N. A.D., începând cu data de 01.04.2022 - 2022-04-05    - - -
80 31-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG dna.N. A.D., începând cu data de 01.04.2022 - 2022-04-05    - - -
79 31-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare ASF dlui. S. I., începând cu data de 01.04.2022 - 2022-04-05    - - -
78 31-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificare ASF dna.C. D., începând cu data de 01.04.2022 - 2022-04-05    - - -
77 31-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare ASF dna.S. G., începând cu data de 01.04.2022 - 2022-04-05    - - -
76 28-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului local al comunei Mihai Bravu pe anul 2022 da 2022-03-30    -
75 28-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei T. P. din localitatea Mihai Bravu, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.04.2022-28.02.2023 - 2022-03-30    - - -
74 25-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-30    - - -
73 25-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 martie 2022 da 2022-03-30    - -
72 18-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 martie 2022 da 2022-03-25    - -
71 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru beneficiarii de ASF cu domiciliul în Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-16    - - -
70 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea dreptului la ajutorul social pentru beneficiarii de VMG cu domiciliul în Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-16    - - -
69 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea numelui, ca urmare a căsătoriei, doamnei S. A.-G. în S. A.-G., referent, clasa a III-a, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului relații cu publicul din aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-16    - - -
68 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei D. I., asistent personal al persoanei cu handicap grav, S. A. - 2022-03-16    - - -
67 11-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar cu privire la constituirea Unității de Implementare a Proiectului “Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Mihai Bravu” Cod proiect 154669 - 2022-03-16    - - -
66 10-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-03-11    - - -
65 10-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA” - 2022-03-11    - - -
64 04-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind actualizarea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-03-10    - -
63 03-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind promovarea în treapta profesională imediat superioră celei deținute de doamna C. V. din funcția contractuală de referent II, gradația 2, în funcția contractuală de referent I, gradația 2 la Compartimentul de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-10    - - -
62 03-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de domnul M. G. din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2, la Compartiment urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-10    - - -
61 03-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de domnul S. I. din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 la Compartimentul ecologie și protecția mediului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-10    - - -
60 03-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de domnul B. C. din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 2 la Compartimentul registru agricol, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-10    - - -
59 03-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut de doamna P. V. din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 4, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 la Compartimentul stare civilă și arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-10    - - -
58 28-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG dnei. N. E., începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-02    - - -
57 28-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare supliment energie dnei. L. N., începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-02    - - -
56 28-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare ajutor încălzire dnei. L. N., începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-02    - - -
55 28-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privnd acordare VMG dnei. L. N., începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-02    - - -
54 28-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare supliment energie dlui. C. C., începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-02    - - -
53 28-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG dlui. C. C., începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-02    - - -
52 25-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului S. C. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2022-03-02    - - -
51 25-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încadrarea domnului E. V. în funcția contractuală de asistent personal al persoanei cu handicap grav, E. I., începând cu data de 01.03.2022 - 2022-03-02    - - -
50 11-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 18 februarie 2022 da 2022-02-22    - -
49 11-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiei de exemen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în treaptă profesională a personalului contractual organizat în perioada 25-28 februarie 2022 - 2022-02-22    - - -
48 01-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ cu Activitate Temporară de la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-02-11    -
47 01-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind actualizarea structurilor pentru situații de urgență de la nivelul comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea da 2022-02-11    -
46 01-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare supliment energie dnei. E. M., începând cu data de 01.02.2022 - 2022-02-11    - - -
45 01-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare ajutor încălzire dnei. E. M., începând cu data de 01.02.2022 - 2022-02-11    - - -
44 31-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare VMG dnei. C. V., începând cu data de 01.02.2022 - 2022-02-11    - - -
43 31-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetare ASF dnei. P. C., începând cu data de 01.02.2022 - 2022-02-11    - - -
42 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025, a Planului de integritate și constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea da 2022-02-11    -
41 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei E. M. din localitatea Mihai Bravu, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă determinată 01.02.2022-31.01.2023 - 2022-02-11    - - -
40 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei C. S. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2022-02-11    - - -
39 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei P. I. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2022-02-11    - - -
38 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant doamnei S. T. din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 2022-02-11    - - -
37 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al domnului N. Șt., muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
36 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei F. M., muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
35 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea contractului individual de muncă al domnului T. I., asistent personal al persoanei cu handicap grav, T. P. - 2022-02-11    - - -
34 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al doamnei T. I., asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-02-11    - - -
33 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei C. R., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
32 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei D. I., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
31 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei U. V., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
30 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei S. E., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
29 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei T. M., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
28 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei T. D., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
27 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei A. E., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
26 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al domnului A. I., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
25 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei A. V., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
24 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei L. F., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
23 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei N. I., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
22 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al domnului T. I., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
21 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei N. D., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
20 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei E. F., asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2022 - 2022-02-11    - - -
19 28-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind majorarea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2022 - 2022-02-11    - - -
18 25-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea comisiilor de exemen și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, organizat în perioada 21 februarie 2022-24 februarie 2022 - 2022-02-04    - - -
17 25-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind rectificarea actului de naștere nr. 88 din 11 august 1954, exemplarul I și II, înregistrat la Primăria comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, privind pe numitul B. I. - 2022-02-04    - - -
16 25-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea domnului S. I., ca persoană responsabilă cu modul de administrare (actualizare date înscrise în Registrul local al spațiilor verzi, lucrări de întreținere și amenajare) a spațiilor verzi situate în intravilanul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-02-04    - - -
15 21-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 da 2022-01-21    - -
14 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale al Secretarului general al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 - 2022-01-21    - - -
13 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare supliment energie dlui. M. I., începând cu data de 01.01.2022 - 2022-01-21    - - -
12 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare ajutor încălzire dlui. M. I., începând cu data de 01.01.2022 - 2022-01-21    - - -
11 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare VMG dlui. M. I., începând cu data de 01.01.2022 - 2022-01-21    - - -
10 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare supliment energie dnei. L. C., începând cu data de 01.01.2022 - 2022-01-21    - - -
9 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare ajutor încălzire dnei. L. C., începând cu data de 01.01.2022 - 2022-01-21    - - -
8 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare supliment energie dnei. P. V., începând cu data de 01.01.2022 - 2022-01-21    - - -
7 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordare ajutor încălzire dnei. P. V., începând cu data de 01.01.2022 - 2022-01-21    - - -
6 11-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea domnului M. G., ca persoană responsabilă cu raportarea bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului și pentru care nu sunt cunoscute entitățile cărora li s-au atribuit un drept real, altul decât cel de proprietate - 2022-01-17    - - -
5 11-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar cu privire la constituirea Unității de Implementare a Proiectului “Sistem informatic pentru digitalizarea relației cu cetățenii și celelalte instituții și dotare echipamente hardware” - 2022-01-17    - - -
4 11-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar cu privire la constituirea Unității de Implementare a Proiectului ”Dotarea școlii gimnazială Mihai Bravu, jud. Tulcea cu echipamente de protecție medicală” - 2022-01-17    - - -
3 10-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-01-11    - -
2 10-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea persoanelor cu drept de semnătură (specimen de semnătură) la Trezoreria orașului Babadag, autorizați să efectueze operațiuni de încasări și plăți pentru toate conturile U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 12.01.2022 - 2022-01-11    - - -
1 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 da 2022-01-03    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local