• Lista dispoziţiilor cu caracter normativ • Registru Dispoziţii Primar
 
Registrul dispoziţiilor primarului comunei Mihai Bravu

Nr Data Emitent Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Dispoziţie Anexe
52 09-02-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea și acordarea indemnizației lunare echivalente salariului asistentului social debutant domnului Vasile Samuel din localitatea Satu Nou, comuna Mihai Bavu, județul Tulcea, persoană cu grad de handicap grav, conform prevederilor Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 februarie 2024 - 2024-02-14    - - -
51 08-02-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 12 februarie 2024 da 2024-02-09    - -
50 31-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 43 de titulari - 2024-02-05    - - -
49 30-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui CIOBANU S. începând cu data de 01.02.2024 - 2024-01-31    - - -
48 30-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dlui CIOBANU S. începând cu data de 01.02.2024 - 2024-01-31    - - -
47 30-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei TUDORACHE R. începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
46 30-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei TUDORACHE R. începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
45 30-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la suplimentul pentru energie dnei BURLACU L. începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
44 30-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri dnei BURLACU L. începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
43 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Grigoraș V-A. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
42 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Laza T. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
41 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Alexe F. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
40 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Trofin I. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
39 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Grigoraș I-S. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
38 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Cernea R. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
37 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Simion E. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
36 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Trofim M. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
35 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Tudorof D. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
34 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Alexandrescu E. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
33 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Anghel V. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
32 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Lazăr F. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
31 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Năstase D. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
30 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de încadrare al doamnei Enache F. asistent personal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-31    - - -
29 26-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind majorarea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2024 - 2024-01-31    - - -
28 25-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024 da 2024-01-25    - -
27 17-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind desemnarea agentului de inundații la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2024-01-18    - - -
26 16-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind delegarea atribuțiilor de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, domnului Surdu I. inspector principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2024-01-18    - - -
25 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Pătru C. contabil în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă-Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, din subordinea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
24 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Horobeț M-S. șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă-Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, din subordinea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
23 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei doamnei Zancenco G. consilier personal al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
22 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al domnului Tornea I. muncitor necalificat I, gradația 3, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
21 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al domnului Mocanu N. muncitor necalificat I, gradația 5, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
20 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al domnului Sila D. muncitor necalificat I, gradația 3, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
19 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Francz M. muncitor necalificat II-fără sporuri, gradația 2, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
18 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al domnului Neagu Ș. muncitor necalificat II-fără sporuri, gradația 2, în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
17 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Dobleagă P. casier, treapta profesională I, gradația 5, în cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
16 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Cănănău V. referent, treapta profesională I, gradația 2, în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
15 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Torofleacă R-G. referent, clasa a III-a, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului administrare domeniu public și privat din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
14 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mistreanu F. referent, clasa a III-a, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului relații cu publicul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
13 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Tănase A-N. consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
12 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al domnului Surdu I. inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului ecologie și protecția mediului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
11 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al domnului Balica C. inspector, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, în cadrul Compartimentului registru agricol, fond funciar din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
10 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei P.V. inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Compartimentului stare civilă și arhivă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
9 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Stroe G.L. inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
8 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bulgaru J-C. secretar general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
7 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea venitului salarial brut al domnului Ciobanu G. viceprimarul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
6 15-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind stabilirea venitului salarial brut al domnului Răducan T. primarul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data 01.01.2024 - 2024-01-18    - - -
5 11-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2023 - 2024-01-12    - - -
4 05-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar cu privire la constituirea Unității de Implementare a Proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a şcolii gimnaziale din comuna Mihai Bravu " - 2024-01-12    - - -
3 05-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar cu privire la constituirea Unității de Implementare a Proiectului "Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea" - 2024-01-12    - - -
2 05-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind modificarea componenței echipei de implementare a proiectelor“Modernizare cămin cultural sat Turda, comuna Mihai Bravu, judet Tulcea”, ”Construire grădiniță sat Turda, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea”,”Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu județ Tulcea”, “Modernizare cămin Cultural Mihai Bravu comuna Mihai Bravu, județ Tulcea” - 2024-01-12    - - -
1 05-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, primar privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2024 da 2024-01-12    - -
nu s-a găsit nicio dispoziţie
 înregistrări pe pagină