Ofiţer de stare civilă:
PAVEL VIORICA, inspector superior
Compartiment stare civilă și arhivă
numit prin fișa postului
 
Monitorul oficial local - publicaţii de căsătorie
 stare_civila_si_arhiva