Situaţii lunare cu autorizaţiile de construire/desfiinţare şi certificatele de urbanism emise de Primăria comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea
 
Autorizaţii de construire/desfiinţare Certificate de urbanism
 
 
Formulare pentru activitatea de urbanism
 

Certificat de Urbanism

 

  Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului local pentru eliberarea certificatului de urbanism

  Avizul Primarului pentru eliberarea certificatului de urbanism şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

  Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate a consiliului local pentru emiterea „Certificatului de urbanism”

  Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

  Formular model pentru „Certificat de urbanism”


Autorizație de Construire/Desființare

 

  Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului local pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

  Avizul Primarului pentru eliberarea certificatului de urbanism şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  Cerere pentru emiterea avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului local pentru autorizaţia de construire/desfiinţare

  Cerere către Primar în vederea obţinerii avizului privind autorizarea lucrărilor de construcţii

  Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

  Formular model pentru „Autorizaţia de construire/desfiinţare”


Comunicări privind începerea execuției

 

  Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către consiliul local

  Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii

  Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către consiliul local

  Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către Inspectoratul Teritorial în Construcţii


  Cartuş – model conform anexei nr.1 la Lege

  Ştampila model – „ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM”

  Ştampila model – „VIZAT SPRE NESCHIMBARE”

  Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa consiliului local şi a primarului

  Proces-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în competenţa Inspectoratului de Stat în Construcţii

  Model pentru Panou de identificare a investiţiei

Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
 
ANUNŢ IMPORTANT: Înregistrarea gratuită în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a tuturor imobilelor din intravilanul și extravilanul Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea
Cadastru GRATUIT pentru toți locuitorii Comunei Mihai Bravu, inclusiv satele aparținătoare Satu Nou și Turda. Începând cu data de 16.08.2021 (16.08.2021 – 16.09.2021), invităm toți cetățenii care au proprietăți în intravilanul sau extravilanul comunei, să colaboreze cu specialiștii care efectuează măsurători, să permită accesul pe proprietate pentru măsurători și aducă/pună la dispoziție actele de proprietate: certificat de moștenitor, în copie legalizată; contract de vânzare-cumpărare, în copie legalizată; sentință civilă definitivă şi raport de expertiză tehnică (legalizată de instanța judecătorească); donație, în copie legalizată; partaj voluntar, în copie legalizată; titlu de proprietate, în copie legalizată; copie Buletin de identitate sau Carte de identitate - proprietari.

anunt demarare.pdf  (115,79 KB)  data: 13-08-2021   utilizator: 1  
pliant - ai parte ai carte funciara.pdf  (799,27 KB)  data: 13-08-2021   utilizator: 1