Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ALEXANDRESCU ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
2 ANGHEL VERONICA asistent personal Compartiment asistenti personali -
3 ARMEANU ION asistent personal Compartiment asistenti personali -
4 BALICA CORNEL inspector principal Compartiment registru agricol, fond funciar da
5 BULGARU JENICA-CLAUDIA secretar general al comunei secretar general al comunei da
6 CĂNĂNĂU VERONICA referent Compartiment asistență socială și autoritate tutelară -
7 CERNEA RALUCA asistent personal Compartiment asistenti personali -
8 DAVID IOANA asistent personal Compartiment asistenti personali -
9 DOBLEACĂ PETRICA casier Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice -
10 ENACHE FLORENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -
11 FRANCZ MIRELA muncitor necalificat Compartiment administrativ -
12 HOROBET MARIANA-SIMONA șef serviciu apă Serviciu public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu -
13 LAZĂR FLORICA asistent personal Compartiment asistenti personali -
14 MISTREANU FLORENTINA referent debutant Compartiment relații cu publicul da
15 MOCANU NICOLAE muncitor 1 Compartiment administrativ -
16 NASTASE DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
17 NEAGU ȘTEFAN muncitor necalificat Compartiment administrativ -
18 NOVAC ILDIKO asistent personal Compartiment asistenti personali -
19 PĂTRU CAMELIA contabil Serviciu public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu -
20 PAVEL VIORICA inspector superior Compartiment stare civilă și arhivă da
21 SILA DUMITREL muncitor Compartiment administrativ -
22 SIMION ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
23 STROE GINA LĂCRĂMIOARA inspector superior Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice da
24 SURDU IORDAN inspector principal Compartiment ecologie și protecția mediului da
25 TANASE ANDREEA-NICOLETA consilier achiziții publice debutant Compartiment achiziții publice da
26 TORNEA IONUT muncitor Compartiment administrativ -
27 TOROFLEACĂ RALUCA-GEORGIANA referent debutant Compartiment administrarea domeniului public si privat da
28 TROFIM MARIOARA asistent personal Compartiment asistenti personali -
29 TROFIN IONELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
30 TUDOROF DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
31 UDREA VALENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -