Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ALEXANDRESCU ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
2 ANGHEL VERONICA asistent personal Compartiment asistenti personali -
3 ARMEANU ION asistent personal Compartiment asistenti personali -
4 BALICA CORNEL inspector principal Compartiment registru agricol, fond funciar da
5 BULGARU JENICA-CLAUDIA secretar general al comunei secretar general da
6 CĂNĂNĂU VERONICA referent Compartiment asistență socială și autoritate tutelară -
7 CERNEA RALUCA asistent personal Compartiment asistenti personali -
8 DAVID IOANA asistent personal Compartiment asistenti personali -
9 DOBLEACĂ PETRICA casier Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice -
10 ENACHE FLORENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -
11 FLOREA ANDREEA-NICOLETA consilier achiziții publice debutant Compartiment achiziții publice da
12 FRANCZ MIRELA muncitor necalificat Compartiment administrativ -
13 HANCERENCU-PETRE SORIN inspector principal Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice da
14 LAZĂR FLORICA asistent personal Compartiment asistenti personali -
15 MISTREANU FLORENTINA referent debutant Compartiment relații cu publicul da
16 MOCANU NICOLAE muncitor 1 Compartiment administrativ -
17 NASTASE DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
18 NEAGU ȘTEFAN muncitor necalificat Compartiment administrativ -
19 NOVAC ILDIKO asistent personal Compartiment asistenti personali -
20 PĂTRU CAMELIA contabil Serviciu public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu -
21 PAVEL VIORICA inspector superior Compartiment stare civilă și arhivă da
22 SAMOILĂ MARIANA-SIMONA șef serviciu apă Serviciu public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu -
23 SILA DUMITREL muncitor Compartiment administrativ -
24 SIMION ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
25 SIMION ANCA-GABRIELA inspector debutant Compartiment administrarea domeniului public si privat da
26 STROE GINA LĂCRĂMIOARA inspector superior Compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice da
27 SURDU IORDAN inspector principal Compartiment ecologie și protecția mediului da
28 TORNEA IONUT muncitor Compartiment administrativ -
29 TOROFLEACĂ RALUCA-GEORGIANA consilierul primarului Compartiment cabinetul primarului -
30 TROFIM MARIOARA asistent personal Compartiment asistenti personali -
31 TROFIN IONELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
32 TUDOROF DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
33 UDREA VALENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -