Personalul angajat în aparatul de specialitate al primarului şi în cadrul serviciilor din subordinea consiliului local
Nr Nume Prenume Funcţia Structura Funcţionar public
1 ALEXANDRESCU ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
2 ANGHEL VERONICA asistent personal Compartiment asistenti personali -
3 ARMEANU ION asistent personal Compartiment asistenti personali -
4 BALICA CORNEL inspector asistent Compartiment registru agricol, fond funciar da
5 BRAHNEA GEORGE referent Compartiment protecție civilă și situații de urgenta -
6 BUJOREANU MIHAELA șef birou Birou financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice da
7 BULGARU JENICA-CLAUDIA secretar general secretar general da
8 CĂNĂNĂU VERONICA referent Compartiment asistență socială și autoritate tutelară -
9 CHISĂR MARIUS NICUȘOR muncitor Compartiment administrativ -
10 DAVID IOANA asistent personal Compartiment asistenti personali -
11 DOBLEACĂ PETRICA casier Birou financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice -
12 ENACHE FLORENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -
13 FRANCZ MIRELA muncitor necalificat Compartiment administrativ -
14 HANCERENCU-PETRE SORIN inspector asistent Birou financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice da
15 LAZĂR FLORICA asistent personal Compartiment asistenti personali -
16 MARIN GEORGIAN inspector asistent Compartiment urbanism, cadastru și dezvoltarea teritoriului da
17 MOCANU NICOLAE muncitor 1 Compartiment administrativ -
18 NASTASE DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
19 NEAGU ȘTEFAN muncitor necalificat Compartiment administrativ -
20 NOVAC ILDIKO asistent personal Compartiment asistenti personali -
21 OASE ION muncitor 1 Compartiment administrativ -
22 PĂSĂRICĂ GHEORGHE șofer Compartiment administrativ -
23 PĂTRU CAMELIA contabil Serviciu public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu -
24 PAVEL VIORICA inspector principal Compartiment stare civilă și arhivă da
25 SAMOILĂ MARIANA-SIMONA șef serviciu apă Serviciu public de alimentare cu apă - comuna Mihai Bravu -
26 SILA DUMITREL muncitor Compartiment administrativ -
27 SIMION ELENA asistent personal Compartiment asistenti personali -
28 STROE GINA LĂCRĂMIOARA inspector superior Birou financiar contabil, impozite și taxe locale, resurse umane și funcții publice da
29 SURDU IORDAN inspector asistent Compartiment ecologie și protecția mediului da
30 TROFIM MARIOARA asistent personal Compartiment asistenti personali -
31 TROFIN IONEL asistent personal Compartiment asistenti personali -
32 TUDOROF DANIELA asistent personal Compartiment asistenti personali -
33 UDREA VALENTINA asistent personal Compartiment asistenti personali -