Primar, RĂDUCAN TĂNASE

RĂDUCAN TĂNASE, Primar

RĂDUCAN TĂNASE
primarul comunei Mihai Bravu

Studii: padurar; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PSD

Primar la al 3-lea mandat (vârsta: 51 de ani)

Şedinţe publice


Nicio şedinţă programată pentru următoarea perioadă

>>> lista dispoziţii convocări şedinţe publice
Proiecte de hotărâri în dezbatere publică


Niciun proiect de hotărâre în dezbatere publică azi
 
>>> registrul proiectelor de hotărâri

Anunţuri publicate recent
Publicaţie de căsătorie: RUSU IONEL şi BARBU CAMELIA

Data căsătoriei: 24-07-2021


Publicaţie de căsătorie   (70 Kb) : 12-07-2021   utilizator: 1  
APIA - legislaţie, documente necesare, condiţii - pentru ajutor de stat în sectorul bovine


2021-07-02 00:00:00 PLIANT-bovin_covid.pdf  (116,91 KB) : 02-07-2021   utilizator: 1  
2021-07-02 00:00:00 OUG_NR-_58_-covid_bovine-.pdf  (899,71 KB) : 02-07-2021   utilizator: 1  
Anunţ - notificare preemtori - vânzări terenuri extravilane iunie

în atenţia: VINTILESCU ION, PASCAL GHEORGHE, MECHENICI ECATERINA, SC ALSAGRO FARM SRL,


2021-06-30 00:00:00 NOTIFICARE PREEMPTORI OFERTA NR- 153.pdf  (133,85 KB) : 30-06-2021   utilizator: 1  
Ministrerul sănătăţii - Recomandări pentru perioada caniculară


2021-06-24 00:00:00 recomandari_canicula.pdf  (120,82 KB) : 24-06-2021   utilizator: 1  
NOTIFICARE preemtori nr 138-141

Rausche Ion-Ionut, Camburu Gabriela, Rausche Paul, Rausche Valentin, Lixandroiu Nastasia, Lixandroiu Gheorghiţă,


2021-06-14 00:00:00 notificari preemtori.pdf  (1,36 MB) : 14-06-2021   utilizator: 1  
NOTIFICARE PREEMPTORI VANZATORI PICUI MARIA PICUI GEOARGE FLORIN CF. 38280
APIA primește cereri de intenție pentru accesarea Programul Naţional Apicol (PNA)

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, până la data de 31 mai 2021, primește Cereri de intenție pentru accesarea Programului Naţional Apicol (PNA) depuse de către formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura A “Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori”,și de către apicultori pentru acțiunile C.4. „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral”, respectiv D.3. “Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”. În contextul actual, cererile de intenție împreună cu documentele atașate cererii pot fi scanate/fotografiate şi transmise la APIA prin intermediul mijloacelor electronice la adresa de e-mail a Centrului Județean/Centrului Municipiului Bucureşti sau pot fi depuse la registratura Centrelor APIA. Formularul cererii de intenţie împreună cu alte informaţii detaliate privind accesarea Programului Naţional Apicol se regăsesc postate pe site-ul APIA www.apia.org.ro , la secțiunea Măsuri de Piață-Apicultură–Anul 2021 sau este pus la dispoziția solicitanților de către funcţionarii Centrelor APIA. Numai solicitanţii care vor depune cererea de intenție pentru măsurile menţionate mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru acelaşi produs/produse din cererea de intenţie. Cererile de plată se vor depune până la termenul limităde 31 iulie 2021. Precizăm că valoarea sprijinului financiar alocat anului 2021 pentru Programul Naţional Apicol este de 51.128 mii lei. Program Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar. Menționăm că, oricare ar fi momentul depunerii cererii de plată, cu încadrarea în termenul limită, plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după controlul tuturor cererilor de plată și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură.


ATENŢIONARE măsuri gripa aviară


2021-05-12 00:00:00 atentionare gripa aviara.pdf  (89,55 KB) : 12-05-2021   utilizator: 1  
Ghiduri de finanţare - 2021

- Masura 10 - Agro-mediu și climă; - Măsura 11- Agricultura ecologică; - Măsura 13- Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.


2021-04-05 00:00:00 M-11-Ghid-beneficiari-2021.pdf  (1,45 MB) : 05-04-2021   utilizator: 1  
2021-04-05 00:00:00 M-13-Ghid-beneficiari-2021.pdf  (1,32 MB) : 05-04-2021   utilizator: 1  
2021-04-05 00:00:00 Masuri Mediu Clima - Brosura-2021.pdf  (1,64 MB) : 05-04-2021   utilizator: 1  
2021-04-05 00:00:00 M-10 -Ghid-beneficiari-2021.pdf  (3,77 MB) : 05-04-2021   utilizator: 1  
Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare cadastrale 12,19


2020-05-20 00:00:00 anunt afisare documente cadastru.pdf  (24,06 KB) : 20-05-2020   utilizator: 1  
Autoritatea Naţională Fitosanitară - Buletin de avertizare Nr 11/ 13-05-2020 - Apariţie şi dezvoltare dăunători


2020-05-13 00:00:00 buletin_avertizare_11_2020.pdf  (45,98 KB) : 13-05-2020   utilizator: 1  
Anunţ de participare la licitaţie pentru ÎNCHIRIERI teren (domeniul PRIVAT)

Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren situat în extravilanul Comunei Mihai Bravu , aparţinând domeniului privat, cu destinaţia paşune. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.05.2020, ora 12.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei Mihai Bravu adresa Judetul Tulcea ,Comuna Mihai Bravu , Sat Mihai Bravu , Strada Principala nr 72.


2020-04-27 00:00:00 Anunt- INCHIRIERI conform OUG- 57, domeniu public si privat.pdf  (186,28 KB) : 27-04-2020   utilizator: 1