Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
ANUNŢ DE PARTICIPARE - PROCEDURA PROPRIE - servicii de catering - suport alimentar tip masă caldă pentru preşcolari si elevi
DATA SI ORA LIMITA pentru depunerea ofertei: 11.04.2024, ora 10:30;

contract.pdf  (330,77 KB)  data: 05-04-2024   utilizator: 1  
formulare.pdf  (323,86 KB)  data: 05-04-2024   utilizator: 1  
anunt de participare.pdf  (559,08 KB)  data: 05-04-2024   utilizator: 1  
caiet de sarcini.pdf  (991,01 KB)  data: 05-04-2024   utilizator: 1  
Anunt de atribuire contract.pdf  (511,97 KB)  data: 29-04-2024   utilizator: 1  
PROCEDURA PROPRIE pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare
Prezentele norme procedurale interne au drept scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurilor aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5) din lege.

anunt procedura_proprie.pdf  (332,24 KB)  data: 04-04-2024   utilizator: 1