Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
ANUNŢ IMPORTANT: Înregistrarea gratuită în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a tuturor imobilelor din intravilanul și extravilanul Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea
Cadastru GRATUIT pentru toți locuitorii Comunei Mihai Bravu, inclusiv satele aparținătoare Satu Nou și Turda. Începând cu data de 16.08.2021 (16.08.2021 – 16.09.2021), invităm toți cetățenii care au proprietăți în intravilanul sau extravilanul comunei, să colaboreze cu specialiștii care efectuează măsurători, să permită accesul pe proprietate pentru măsurători și aducă/pună la dispoziție actele de proprietate: certificat de moștenitor, în copie legalizată; contract de vânzare-cumpărare, în copie legalizată; sentință civilă definitivă şi raport de expertiză tehnică (legalizată de instanța judecătorească); donație, în copie legalizată; partaj voluntar, în copie legalizată; titlu de proprietate, în copie legalizată; copie Buletin de identitate sau Carte de identitate - proprietari.

anunt demarare.pdf  (115,79 KB)  data: 13-08-2021   utilizator: 1  
pliant - ai parte ai carte funciara.pdf  (799,27 KB)  data: 13-08-2021   utilizator: 1