• Publicaţii de căsătorii  • Procese-verbale şi minute  • Anunţuri publice importante
 
Anunţuri şi comunicate publicate în Monitorul Oficial Local pentru anul
Anunţ concurs angajare inspector debutant la compartimentul administrare domeniu public/privat în data de 11-07-2022
expirat la 23-07-2022
Concurs angajare inspector - calendar - conditii - bibliografie.pdf  (53,95 KB)  data: 08-06-2022   utilizator: 1  
rezultat selectie dosare.pdf  (209,21 KB)  data: 01-07-2022   utilizator: 1  
rezultate concurs.pdf  (228,30 KB)  data: 11-07-2022   utilizator: 1  
Anunţ concurs angajare consilier superior la compartimentul financiar contabil în data de 14-07-2022
expirat la 30-07-2022
Concurs angajare consilier superior - calendar - conditii - bibliografie.pdf  (44,28 KB)  data: 08-06-2022   utilizator: 1  
Anunţ concurs angajare inspector protecţie civilă la compartimentul situaţii de urgenţă în data de 12-07-2022
expirat la 12-07-2022
Concurs angajare inspector protectie civila - calendar - conditii - bibliografie.pdf  (101,33 KB)  data: 07-06-2022   utilizator: 1  
Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022
expirat la 03-07-2022
  Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

8.1.1. Documente generale

 

  • copie de pe BI/CI a solicitantului;
  • copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
  • împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
  • covada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
  • pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la  trezorerie
8.1.2. Documente specifice

 

  • documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau  efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
  • în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.
 

ATENȚIE!

   Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.


Cerere ajutor stat bovine -COVID 19.docx  (29,13 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
COMUNICAT DE PRESĂ - 3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
expirat la 15-05-2022
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la data de 12 mai 2022 inclusiv, se depun cereri de solicitare pentru următoarele scheme de ajutor de stat, respectiv:

     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;
     ●  Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.
 
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 
   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 
   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 
   c) 116.000 mii lei pentru sectorula vicol. 
Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la: 

   a)Centrele APIA pe razacăruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cerere aunică de plată în anul 2021, în cazula jutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

   b)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin

   c)Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, înanul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol

Cererile de solicitare a ajutorului de stat se pot  transmite si prin poștă
, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar/reprezentant legal pe fiecare pagină a documentului transmis.

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.
Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022.
Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA. 

Informațiile
privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIAwww.apia.org.ro, accesând următorul link: Ajutoare pentru susţinerea activităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi și vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - APIA .


Legislație:

OUG nr. 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.


APIA, mereu alături de fermieri!


data: 27-04-2022   utilizator: 1
Anunţ în atenţia apicultorilor
expirat la 15-05-2022
in atentia apicultorilor.pdf  (85,71 KB)  data: 26-04-2022   utilizator: 1  
in atentia apicultorilor - anunt 2.docx  (14,17 KB)  data: 27-04-2022   utilizator: 1  
ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT - Dotarea Școlii gimnazială Mihai Bravu, judeţul Tulcea cu echipamente de protecție medicală
Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unei capacități adecvate în unitățile de învățământ din Comuna Mihai Bravu, Jud. Tulcea în vederea gestionării crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație și prin limitarea numărului potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației, va putea fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ din Comuna Mihai Bravu, Jud. Tulcea.
>>> pagina proiectului 

proiect_echipament_scoala.pdf  (170,46 KB)  data: 22-04-2022   utilizator: 1  
Recensământul populației și locuințelor
expirat la 15-05-2022

CALENDAR RPL 2021:


• 1 februarie – 13 martie 2022:
Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021


• 14 martie – 15 mai 2022:
Autorecenzare online


• 16 mai – 17 iulie 2022:
Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)Ce este Recensământul Populației și Locuințelor și de ce este obligatorie participarea la recensământ
afis recensamant.pdf  (126,12 KB)  data: 13-04-2022   utilizator: 1  
Rezultat evaluare cereri/dosare depuse de crescătorii de animale pentru închirierea loturilor de păşune, prin atribuire directă
expirat la 21-05-2022
rezultat evaluare.pdf  (315,68 KB)  data: 06-04-2022   utilizator: 1  
Măsuri privind arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale
anunt - masuri de prevenire a incendiilor.pdf  (229,92 KB)  data: 04-04-2022   utilizator: 1  
Anunț concurs - ocupare funcție publică de consilier superior la biroul financiar contabil în data de 26-aprilie 2022
expirat la 12-05-2022
anunt_concucurs.pdf  (45,85 KB)  data: 24-03-2022   utilizator: 1  
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea - referitor cazare refugiați
expirat la 30-04-2022
În contextul geopolitic actual, având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.315/05.03.2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în alte locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona confiictului armat din Ucraina și care nu solicita o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, vă INFORMAM ca pentru a fi luat în evidență spațiul de cazare pe care il administrați trebuie să comunicați acest aspect autorității administrației publice locale pe al cărui teritoriu se află...

INFORMARE.pdf  (1,26 MB)  data: 07-03-2022   utilizator: 1  
Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada sezonului rece la gospodăriile populației din Comuna Mihai Bravu
expirat la 30-06-2022
Măsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sezonului rece la
 gospodăriile populației în perioada sezonului rece, crește pericolul izbucnirii incendiilor datorate sistemelor și mijloacelor de încălzire utilizate în clădiri pentru menținerea temperaturii mediului interior la un anumit nivel de confort necesar desfășurării activității zilnice în condiții corespunzatoare. În acest sens reamintim unele măsuri ce trebuie luate în această perioadă...

anunt - 24-02-2022.docx  (28,42 KB)  data: 24-02-2022   utilizator: 1  
Examen promovare în grad
expirat la 25-02-2022
examen promovare grad - anunt - conditii - bibliografie.pdf  (178,16 KB)  data: 11-02-2022   utilizator: 1  
Examen promovare în grad profesional imediat superior în data de 21 februarie 2022
expirat la 02-03-2022
anunt - examen promovare.pdf  (685,25 KB)  data: 25-01-2022   utilizator: 1  
rezultat selectie dosare.pdf  (236,70 KB)  data: 17-02-2022   utilizator: 1  monitorul_oficial_local