• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.58/26-08-2021 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 7 loturi de teren, în suprafață totală de 27967 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul satului Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 26-08-2021 user:165