• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mihai Bravu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
12 12-02-2024 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 51/08-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 12 februarie 2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - 2024-02-15
11 12-02-2024 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 51/08-02-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 12 februarie 2024 privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2024, ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor minim de incluziune, care include componenta de ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare - 2024-02-15
10 31-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024 privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură nevoile de utilitate și interes public general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2024-02-02
9 31-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2023 - 2024-02-02
8 31-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2024 - 2024-02-02 -
7 31-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 60.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă - 2024-02-02 -
6 31-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 28/25-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 200.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2023, pentru acoperirea golurilor temporare de casă - 2024-02-02 -
5 09-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/05-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 - 2024-01-11
4 09-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/05-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 - 2024-01-11
3 09-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/05-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2024 privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2023 - 2024-01-11 -
2 09-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/05-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2024 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2024 - 2024-01-11 -
1 09-01-2024 CIUNGANU DOMNICA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/05-01-2024 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2024 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2024-2025 - 2024-01-11 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină