• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mihai Bravu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
40 22-06-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 119/21-06-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 iunie 2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile situate în intravilanul satului Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-27 -
39 22-06-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 119/21-06-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 iunie 2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-27
38 22-06-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 119/21-06-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 iunie 2022 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2022 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou - 2022-06-27 -
37 30-05-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 101/24-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-03
36 30-05-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 101/24-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2022 - 2022-06-03 -
35 30-05-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 101/24-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2022 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul I anul 2022 - 2022-06-03
34 30-05-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 101/24-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2022 privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 - 2022-06-03 -
33 30-05-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 101/24-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren - cotă indiviză din teren=10000 mp) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38294 în CF 38294 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-06-03 -
32 30-05-2022 ȘTEFĂNOIU DĂNUȚ, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 101/24-05-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 30 mai 2022 privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în comuna Mihai Bravu, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă - Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-06-03 -
31 21-04-2022 STAN VASILE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 86/20-04-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” - 2022-04-29
30 21-04-2022 STAN VASILE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 86/20-04-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai - iulie 2022 - 2022-04-29 -
29 21-04-2022 STAN VASILE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 86/20-04-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 - 2022-04-29
28 21-04-2022 STAN VASILE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 86/20-04-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 50.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2021 pentru acoperirea golurilor temporare de casă - 2022-04-29 -
27 21-04-2022 STAN VASILE, Consilier deîndată Dispoziţia Nr 86/20-04-2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - 2022-04-29
26 31-03-2022 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 73/25-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 martie 2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 19 din 18 februarie 2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” - 2022-04-05 -
25 31-03-2022 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 73/25-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 martie 2022 privind aprobrea PLANULUI DE EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 - 2022-04-05
24 31-03-2022 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 73/25-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 martie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2021 și pentru luna ianuarie 2022 - 2022-04-05 -
23 22-03-2022 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 72/18-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 martie 2022 privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Mihai Bravu" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - 2022-03-25 -
22 22-03-2022 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 72/18-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 martie 2022 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 76,49 ha teren pășune din Comuna Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-03-25
21 22-03-2022 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 72/18-03-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 22 martie 2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - 2022-03-25 -
20 18-02-2022 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 50/11-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 18 februarie 2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 798 m.p., neîntabulate în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Turda și satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-02-28 -
19 18-02-2022 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 50/11-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 18 februarie 2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” - 2022-02-28 -
18 18-02-2022 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 50/11-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 18 februarie 2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 28633 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-02-28 -
17 18-02-2022 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 50/11-02-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 18 februarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 da 2022-02-28
16 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 30/25.01.2022 emisă de către S.C. Geovas Comp S.R.L. Tulcea, pentru obiectivul de investiție - proiectul: CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU - 2022-02-04 -
15 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 84 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-02-04 -
14 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 6 loturi de teren, în suprafață totală de 18190 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-02-04 -
13 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai nr. 57 din 27 august 2021 - 2022-02-04 -
12 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea școlii gimnazială Mihai Bravu, jud. Tulcea cu echipamente de protecție medicală" - 2022-02-04
11 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare da 2022-02-04 -
10 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2022 - 2022-02-04 -
9 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2021 - 2022-02-04
8 28-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 15/21-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - 2022-02-04
7 07-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului S. D., precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-01-17 -
6 07-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2022-2023 - 2022-01-17 -
5 07-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 privind numirea persoanei responsabile care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale, la nivelul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2022-01-17 -
4 07-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mihai Bravu, pentru anul 2021 - 2022-01-17 -
3 07-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 200.000,00 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2021, pentru acoperirea golurilor temporare de casă da 2022-01-17 -
2 07-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.122.394,14 lei, la data de 31.12.2021, din excedentul bugetului local din anii precedenți da 2022-01-17 -
1 07-01-2022 RĂDUCAN NELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/03-01-2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 07 ianuarie 2022 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2021 - 2022-01-17
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe paginămonitorul_oficial_local