• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mihai Bravu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
17 28-02-2023 ANTONE PARASCHIVA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/22-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 februarie 2023 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna ianuarie 2023 - 2023-03-01 -
16 28-02-2023 ANTONE PARASCHIVA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/22-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 februarie 2023 privind aderarea Comunei Mihai Bravu, în calitate de membru, la "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea" - 2023-03-01 -
15 28-02-2023 ANTONE PARASCHIVA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/22-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 februarie 2023 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul IV anul 2022 - 2023-03-01
14 28-02-2023 ANTONE PARASCHIVA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 36/22-02-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 februarie 2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38166 în CF 38166 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea - 2023-03-01 -
13 06-02-2023 ANTONE PARASCHIVA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 32/06-02-2023 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 6 februarie 2023 privind modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - 2023-02-09
12 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - 2023-02-03
11 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu și al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2023-02-03 -
10 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 - 2023-02-03 -
9 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2022 - 2023-02-03 -
8 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în calitate de concedent și domnul Murariu Călin-Augustin, în calitate de concesionar - 2023-02-03 -
7 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2023 - 2023-02-03 -
6 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2022 - 2023-02-03
5 31-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 24/25-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 31 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - 2023-02-03
4 09-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/05-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2023 privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - 2023-01-13
3 09-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/05-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2023 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2023-2024 - 2023-01-13 -
2 09-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/05-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 140.523,31 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă - 2023-01-13 -
1 09-01-2023 TOTIR MIHAI, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/05-01-2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 9 ianuarie 2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 134.801,96 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 565.124,19 lei, la data de 31.12.2022, din excedentul bugetului local din anii precedenți - 2023-01-13 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină