• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mihai Bravu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
29 18-03-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/12-03-2020 Convocare ședință ordinară Consiliu Local Mihai Bravu din data de 18 martie 2020 Aprobare plan lucrări Legea nr.416/2001 da 2020-03-27 -
28 18-03-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/12-03-2020 Convocare ședință ordinară Consiliu Local Mihai Bravu din data de 18 martie 2020 Aprobare decontare navetă cadre didactice luna ianuarie 2020 da 2020-03-27 -
27 18-03-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/12-03-2020 Convocare ședință ordinară Consiliu Local Mihai Bravu din data de 18 martie 2020 Modificare HCL 16/2020 da 2020-03-27 -
26 18-03-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/12-03-2020 Convocare ședință ordinară Consiliu Local Mihai Bravu din data de 18 martie 2020 Aprobare Regulament acordare sprijin financiar unitati de cult da 2020-03-27 -
25 18-03-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/12-03-2020 Convocare ședință ordinară Consiliu Local Mihai Bravu din data de 18 martie 2020 Aprobare dezmembrare terenuri da 2020-03-27 -
24 18-03-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/12-03-2020 Convocare ședință ordinară Consiliu Local Mihai Bravu din data de 18 martie 2020 Aprobare cont de executie da 2020-03-27 -
23 18-03-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 91/12-03-2020 Convocare ședință ordinară Consiliu Local Mihai Bravu din data de 18 martie 2020 Modificare titulatura HCL 20/2020 da 2020-03-27 -
22 18-02-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 74/12-02-2020 Convocare sedinta ordinara 18 februarie 2020 Aprobare buget local pe anul 2020 si utilizarea sumei de 3.441.370,34 lei din excedentul bugetar da 2020-03-02 -
21 10-02-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 71/06-02-2020 Convocare sedinta extraordinara 10februarie 2020 Aprobare funcționare unuități de învățământ pentru anul școlar 2020-2021 da 2020-02-25 -
20 10-02-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 71/06-02-2020 Convocare sedinta extraordinara 10februarie 2020 Aprobare inchiriere prin licitatie publica islaz da 2020-02-25 -
19 10-02-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 71/06-02-2020 Convocare sedinta extraordinara 10februarie 2020 Aprobare incetare contracte de inchiriere da 2020-02-25 -
18 10-02-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 71/06-02-2020 Convocare sedinta extraordinara 10februarie 2020 Aprobare actualizare deviz obiectiv de investiții Construire parc sat Turda da 2020-02-25 -
17 10-02-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 71/06-02-2020 Convocare sedinta extraordinara 10februarie 2020 Aprobare actualizare deviz obiectiv de investitii Construire parc sat Turda da 2020-02-25 -
16 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Aprobare Regulament de organizare si funcționare a Serviviului Voluntar pentru situații de urgență da 2020-02-03 -
15 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Organizarea zilelor comunei Mihai Bravu județul Tulcea da 2020-02-03 -
14 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Aprobare Regulament de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare da 2020-02-03 -
13 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Aprobare achiziționare de servicii de asistență juridică da 2020-02-03 -
12 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara stabilire consumuri zilnice la utilajele inregistrate in evidențele financiar contabile ale Primăriei comunei Mihai Bravu da 2020-02-03 -
11 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara stabilire salarii personal contractual Serviciu Public Alimentare cu apă da 2020-02-03 -
10 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Stabilire salarii de baza functionari publici si personalcontractual da 2020-02-03 -
9 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Aprobare decontare naveta cadre didactice pentru luna decembrie 2019 da 2020-02-03 -
8 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Validare mandat consilier local Strejoiu Stefana - 2020-02-03 - -
7 21-01-2020 STAN VASILE, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 5/17-01-2020 Convocare sedinta extraordinara Revocare HCL 83/2019 - 2020-02-03 - -
6 07-01-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară - Aprobare acordare împrumut din bugetul local in valoare totală de 40.000 lei către Serviciul Public Alimentare cu Apă -Comuna Mihai Bravu da 2020-01-17 -
5 07-01-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară - Neexercitare drept de preemțiune da 2020-01-17 -
4 07-01-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară - Aprobare acoperire definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 488.770,94 lei, la data de 31.12.019 din excedentului bugetului local din anii precedenți da 2020-01-17 -
3 07-01-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară - Validare Dispoziție primar nr/237/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu pe anul 2019 da 2020-01-17 -
2 07-01-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară - Aprobare utilizare in anul 2020 a sumei de 150.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2019 si acoperirea golului de casa da 2020-01-17 -
1 07-01-2020 STAN VASILE, Consilier ordinară - Alegere presedinte de sedinta - 2020-01-17 - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină