• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul hotărârilor consiliul local Mihai Bravu

Nr Data Preşedinte de şedinţă Tip şedinţă Şedinţă convocată prin Titlu/Conţinut pe scurt Caracter normativ Prezentat prefect Observaţii Fişier Anexe
58 27-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 7 loturi de teren, în suprafață totală de 27967 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul satului Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-09-01 -
57 27-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu nr. 67 din 20 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-09-01 -
56 27-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-09-01 -
55 27-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județ Tulcea da 2021-09-01 -
54 27-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-09-01 -
53 27-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare cămin cultural sat Turda, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-09-01 -
52 27-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 122/20-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 27 august 2021 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului da 2021-09-01 -
51 16-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 121/12-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 16 august 2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Marin Lucian, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-08-19 -
50 16-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 121/12-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 16 august 2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 - 2021-08-19 -
49 16-08-2021 PĂSĂRICĂ OLGA, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 121/12-08-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 16 august 2021 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea și domnul Murariu Călin-Augustin - 2021-08-19 -
48 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38278 în CF 38278 UAT Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-07-30 -
47 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna iunie 2021 - 2021-07-30 -
46 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind atribuirea de denumire unei străzi nou create din satul Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-07-30 -
45 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile (drumuri de exploatare) situate în extravilanul satului Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-07-30 -
44 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru patru imobile (terenuri) care suprapun situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situate în U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-07-30 -
43 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada august-octombrie 2021 - 2021-07-30 -
42 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2021 - 2021-07-30
41 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul I și trimestrul II 2021 - 2021-07-30 -
40 28-07-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 112/22-07-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28 iulie 2021 privind declararea ca bun aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui teren în suprafață de 1315 m.p., înscris provizoriu în Cartea Funciară nr. 37994 Mihai Bravu, situat în extravilanul satului Turda, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-07-30 -
39 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind introducerea unor bunuri imobile în inventarul domeniului privat al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-07-09 -
38 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unor imobile din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-07-09 -
37 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2020-2021 da 2021-07-09 -
36 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2021 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou da 2021-07-09 -
35 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie și mai 2021 da 2021-07-09 -
34 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-07-09 -
33 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind aprobarea Proiectului “ACHIZIŢIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ŞCOLILE DIN UAT MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA", cod SMIS 144696 da 2021-07-09
32 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 415.330,83 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare - 2021-07-09 -
31 24-06-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 103/18-06-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 24 iunie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2020 și pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2021 da 2021-07-09 -
30 21-05-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/14-05-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 21 mai 2021 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 - 2021-05-25
29 21-05-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/14-05-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 21 mai 2021 privind aprobarea modificării Programului obiectivelor de investiții din bugetul local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 - 2021-05-25
28 21-05-2021 CIUNGANU DOMNICA, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 90/14-05-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 21 mai 2021 privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură nevoile de utilitate și interes public general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - 2021-05-25 -
27 22-04-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 77/16-04-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 13,35 ha teren pășune din localitatea Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-05-04 -
26 22-04-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 77/16-04-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 privind modificarea art. 44 lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mihai Bravu nr. 34 din 20 mai 2019 privind înființarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă - 2021-05-04 -
25 22-04-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 77/16-04-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai-iulie 2021 - 2021-05-04 -
24 22-04-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 77/16-04-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2021 da 2021-05-04 -
23 22-04-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 77/16-04-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2021 da 2021-05-04
22 22-04-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 77/16-04-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 22 aprilie 2021 privind aprobarea Măsurilor pentru gospodărirea Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-05-04
21 02-04-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar extraordinară Dispoziţia Nr 68/29-03-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 02 aprilie 2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 439.195,47 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare da 2021-04-13 -
20 19-03-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 62/12-03-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 19 martie 2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire și aprobarea alipirii a două imobile în suprafață totală de 365 mp situate în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, identificate prin C.F./Nr. cadastral 35321 și C.F/ Nr. cadastral 38440 da 2021-03-24 -
19 19-03-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 62/12-03-2021 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 19 martie 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 81 din 29 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-03-24 -
18 26-02-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 45/19-02-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-03-09 -
17 26-02-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 45/19-02-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-03-09 -
16 26-02-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 45/19-02-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-03-09 -
15 26-02-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 45/19-02-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2021 da 2021-03-09
14 26-02-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 45/19-02-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru semestrul II al anului 2020 da 2021-03-09
13 26-02-2021 CIOBANU GABRIEL, Viceprimar ordinară Dispoziţia Nr 45/19-02-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 26.02.2021 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-03-09
12 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind aprobarea cumpărării imobilului “teren intravilan” pentru și în numele Comunei Mihai Bravu a terenului în suprafață de 200 mp, situat în localitatea Turda, strada Morii, nr. 72, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea și însușirea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat da 2021-02-05 -
11 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-02-05
10 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-02-05 -
9 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2021-02-05 -
8 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare da 2021-02-05 -
7 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie-aprilie 2021 da 2021-02-05 -
6 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare da 2021-02-05
5 28-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier ordinară Dispoziţia Nr 11/21-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul şcolar 2021-2022 da 2021-02-05 -
4 08-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/04-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38194 în CF 38194 UAT Mihai Bravu da 2021-01-13 -
3 08-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/04-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a sumei de 865.274,82 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2020, astfel: I. 200.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă, II. 665.274,82 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare da 2021-01-13 -
2 08-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/04-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.776.095,52 lei, la data de 31.12.2020, din excedentul bugetului local din anii precedenți da 2021-01-13 -
1 08-01-2021 BOUROȘU GELU, Consilier extraordinară Dispoziţia Nr 1/04-01-2021 privind convocare CL Mihai Bravu în ședință extraordinară pentru data de 08.01.2021 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2020 da 2021-01-13
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină