Primar, RĂDUCAN TĂNASE

RĂDUCAN TĂNASE, Primar

RĂDUCAN TĂNASE
primarul comunei Mihai Bravu

Studii: padurar; Liceu-bacalaureat; 
Formaţiunea politică: PSD

Primar la al 3-lea mandat (vârsta: 51 de ani)

 
Anunţuri sau comunicate publicate recent pe prima pagină
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate
Publicaţie de căsătorie: CEPU NICOLAE- CATALIN şi ANDREI GABRIELA- CORNELIA
Data căsătoriei: 02-10-2021
Publicaţie de căsătorie   (70 Kb)
data: 22-09-2021   utilizator: 202
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027
Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027,în baza referatului de aprobare și a raportului de specialitate cu documentația aferentă, proiect care se postează pe site-ul oficial al Primăriei comunei Mihai Bravu la adresa www.primaria-mihaibravu.ro. și se afișează la sediul Primăriei comunei Mihai Bravu.  
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primaria comunei Mihai Bravu,  str. Principală, nr. 72, județul Tulcea, până la data de 01.10.2021 sau se vor comunica prin fax la nr. 0240707113 sau prin e-mail, la adresa: primaria_mihaibravu@yahoo.com. 
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. 

PH 61 din 2021 aprob- Strategie locala.docx  (24,97 KB)  data: 20-09-2021   utilizator: 1  
Referat de apobare.doc  (36,00 KB)  data: 20-09-2021   utilizator: 1  
Raport de specialitate.doc  (55,50 KB)  data: 20-09-2021   utilizator: 1  
Anunt.doc  (53,50 KB)  data: 20-09-2021   utilizator: 1  
anexa.docx  (2,37 MB)  data: 20-09-2021   utilizator: 1  
Anunţ - concurs angajare şofer la compartimentul Administrativ în perioada 11-14 octombrie 2021
Anunt concurs ocupare post sofer.pdf  (76,28 KB)  data: 16-09-2021   utilizator: 1  
Publicaţie de căsătorie: VARGA EMANOIL-EMIL şi CARACAS ELENA-BIANCA
Data căsătoriei: 25-09-2021
Publicaţie de căsătorie   (70 Kb)
data: 15-09-2021   utilizator: 202
Anunţ - angajare muncitor necalificat I în perioada 4-6 octombrie 2021
anunt - angajare muncitor necalificat - conditii - metodologie - bibliografie.pdf  (215,67 KB)  data: 09-09-2021   utilizator: 1  
Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
Pentru informații privind aplicarea Codului de Bune Practici Agricole pentru Protecția Apelor Împotriva Poluării cu Nitrați din Surse Agricole, ne puteți contacta la Call Center - tel. 0371.503.525 (apelabil cu tarif normal din orice rețea fixă sau mobilă din România), de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00, sau ne puteți trimite un email la adresa helpdesk@apanoastra.ro.
Pentru propuneri sau sesizări legate de derularea instruirilor și a activității Helpdesk vă rugăm să ne scrieți la adresa de email nitrati@mmediu.ro.
Mai multe detalii pe www.infonitrati.apanoastra.ro

Afis Help Desk Info Nitrati.pdf  (123,24 KB)  data: 27-08-2021   utilizator: 1  
Help Desk Info Nitrati_07_august_2021.pdf  (2,28 MB)  data: 27-08-2021   utilizator: 1  
Notificari preemtori - vânzări terenuri extravilane - august 2021
notificari preemtori 164-172.pdf  (2,39 MB)  data: 05-08-2021   utilizator: 1  
Calendar estimativ lansări sesiuni de depunere proiecte pentru anul 2021
calendar depuneri proiecte.pdf  (641,30 KB)  data: 26-07-2021   utilizator: 1  
Cursuri de formare profesională la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea
Cursuri de formare profesionala la Directia pentru Agricultura Judeteana Tulcea.pdf  (133,91 KB)  data: 26-07-2021   utilizator: 1  
 
Toate anunţurile de actualitate sunt la: Anunţuri/comunicate