• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihai Bravu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
16 17-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna ianuarie 2023 - -   - -
15 15-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aderarea Comunei Mihai Bravu, în calitate de membru, la "Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea" - -   - -
14 10-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul IV anul 2022 - -   - -
13 09-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T18, A177, număr cadastral 38166 în CF 38166 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
12 06-02-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea Anexelor nr. 1, 2 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
11 27-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2023 - -   - -
10 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unei facilități personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu și al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
9 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2023 - -   - -
8 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2022 - -   - -
7 13-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind rezilierea contractului de concesiune nr. 861/28.04.2004 încheiat între Consiliul Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în calitate de concedent și domnul Murariu Călin-Augustin, în calitate de concesionar - -   - -
6 12-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2023 - -   - -
5 12-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2022 - -   - -
4 12-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
3 09-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind însuşirea Acordului de cooperare pentru asigurarea suportului IT în vederea dezvoltării și gestionării Sistemului de Control Intern Managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro - -   - -
2 04-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2023 a sumei de 140.523,31 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2022, pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
1 04-01-2023 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 134.801,96 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 565.124,19 lei, la data de 31.12.2022, din excedentul bugetului local din anii precedenți - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină