• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihai Bravu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
12 21-02-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale «Administraţie» din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu și al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora - -   - -
11 08-02-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea bugetului local al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2024 - -   - -
10 05-02-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2024, ce vor fi executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor minim de incluziune, care include componenta de ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
9 25-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind actualizarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură nevoile de utilitate și interes public general al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
8 23-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2023 - -   - -
7 22-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2024 - -   - -
6 18-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 60.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
5 18-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2024 a sumei de 200.000 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2023, pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
4 08-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 - -   - -
3 08-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, începând cu data de 1 ianuarie 2024 - -   - -
2 05-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind nominalizarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mihai Bravu pe anul 2023 - -   - -
1 04-01-2024 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2024 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină