• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Mihai Bravu

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
74 08-11-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului "Dotare parc sat Turda și parc sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea" - -   - -
73 08-11-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului "Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea" - -   - -
72 08-11-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
71 08-11-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bun aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui teren în suprafață de 3000 m.p., neîntabulat în Cartea Funciară, situat în intravilanul satului Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
70 08-11-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
69 21-10-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind actualizarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
68 21-10-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
67 19-10-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul III anul 2022 - -   - -
66 19-10-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada noiembrie 2022-ianuarie 2023 - -   - -
65 18-10-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile iulie, august și septembrie 2022 - -   - -
64 29-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a două terenuri situate în extravilanul satului Turda și a satului Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
63 28-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
62 22-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice și a locurilor destinate de organizare a adunărilor publice care se desfășoară pe raza unității administrativ-teritoriale Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
61 21-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile situate în extravilanul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
60 15-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, în anul şcolar 2022-2023 - -   - -
59 15-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind desemnarea celor doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, în anul şcolar 2022-2023 - -   - -
58 15-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu în Grupul de acțiune antibullying al Şcolii Gimnaziale Mihai Bravu, pentru anul şcolar 2022-2023 - -   - -
57 12-09-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2022-2023 la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
56 26-08-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare drumuri de interes local finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
55 26-08-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
54 26-08-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
53 18-08-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-08-18  
52 17-08-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mihai Bravu nr. 10 din 21.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru anul 2020 - -   - -
51 10-08-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
50 10-08-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru trimestrul II anul 2022 - -   - -
49 28-07-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
48 27-07-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Regulamentului privind măsurile pentru gospodărirea Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
47 18-07-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada august - octombrie 2022 - -   - -
46 11-07-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul I al anului 2022 - -   - -
45 11-07-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile aprilie, mai și iunie 2022 - -   - -
44 06-07-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local”, contract de finanțare nr. C0720R0I0021723800013/21.03.2018 - -   - -
43 06-07-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu”, contract de finanțare nr.C0720E0I0031723800033/21.03.2018 - -   - -
42 30-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38293 în CF 38293 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
41 30-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - IFN pentru proiectul integrat Construire grădiniță sat Turda, Comuna Mihai Bravu finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.2 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
40 21-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea a unor imobile situate în intravilanul satului Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
39 16-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
38 16-06-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind acordarea unui sprijin financiar pe anul 2022 unităților de cult din Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea – Parohia Mihai Bravu, Parohia „Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil” Turda și Parohia „Sf.Cuv.Paraschiva” Satu Nou - -   - -
37 25-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului la nivelul comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
36 23-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru lunile februarie și martie 2022 - -   - -
35 17-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul I anul 2022 - -   - -
34 17-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea numărului și a cuantumul burselor acordate elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 - -   - -
33 17-05-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren - cotă indiviză din teren=10000 mp) care suprapune situri arheologice înscrise/clasate ca monumente istorice, situat în U.A.T. Mihai Bravu, F12 extravilan, T19, A184, număr cadastral 38294 în CF 38294 U.A.T. Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
32 29-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în comuna Mihai Bravu, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă - Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea da 2022-04-29   -
31 20-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente obiectivului de investiții „Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Mihai Bravu, judetul Tulcea”, pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” - -   - -
30 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada mai - iulie 2022 - -   - -
29 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
28 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 50.000,00 lei din excedentul bugetului de activități finanțate integral din venituri proprii de la finele anului 2021 pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
27 19-04-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
26 23-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr. 19 din 18 februarie 2022 privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” - -   - -
25 23-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobrea PLANULUI DE EVACUARE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
24 23-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta personalului didactic angajat în cadrul Școlii Gimnaziale Mihai Bravu, județul Tulcea, pentru luna decembrie 2021 și pentru luna ianuarie 2022 - -   - -
23 22-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea implementării și cofinanțării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Mihai Bravu" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - -   - -
22 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă crescătorilor de animale cu exploatații nou înfințate, a suprafeței de 76,49 ha teren pășune din Comuna Mihai Bravu, aflată în proprietatea privată a comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
21 14-03-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
20 17-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 798 m.p., neintabulate în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Turda și satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
19 11-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea și însușirea Adresei nr. 56/11.02.2022 emisă de către S.C. Global Lupad S.R.L. Tulcea, pentru dezvoltarea proiectului: „Construire centrală electrică fotovoltaică Mihai Bravu: panouri fotovoltaice, înființare stație de transformare, linie electrică subterană pentru interconectare drumuri de acces și organizare de șantier” - -   - -
18 11-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 2 loturi de teren, în suprafață totală de 28633 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în extravilanul Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
17 10-02-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea, pe anul 2022 - -   - -
16 27-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "CONSTRUIRE GRADINITA SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU" - -   - -
15 27-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea și însușirea Adresei nr.30/25.01.2022 emisă de către S.C. Geovas Comp S.R.L. Tulcea, pentru obiectivul de investiție - proiectul: CONSTRUIRE GRĂDINIȚA SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU - -   - -
14 27-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Mihai Bravu nr.84 din 29 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil din domeniul public al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
13 20-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, a unui număr de 6 loturi de teren, în suprafață totală de 18190 m.p., înscrise provizoriu în Cartea Funciară, situate în intravilanul satului Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
12 17-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai nr. 57 din 27 august 2021 - -   - -
11 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea școlii gimnazială Mihai Bravu, jud. Tulcea cu echipamente de protecție medicală" - -   - -
10 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare - -   - -
9 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Mihai Bravu pentru perioada februarie - aprilie 2022 - -   - -
8 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2021 da 2022-01-13  
7 13-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
6 05-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului S. D., precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
5 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind numirea persoanei responsabile care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale, la nivelul U.A.T. Comuna Mihai Bravu, județul Tulcea - -   - -
4 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mihai Bravu, județul Tulcea, care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Mihai Bravu, pentru anul 2021 - -   - -
3 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea utilizării în anul 2022 a sumei de 200.000,00 lei din excedentul bugetar de la finele anului 2021 pentru acoperirea golurilor temporare de casă - -   - -
2 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 1,122.394,14 lei, la data de 31.12.2021, din excedentul bugetului local din anii precedenti - -   - -
1 03-01-2022 RĂDUCAN TĂNASE, Primar; privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru bugetul local al Comunei Mihai Bravu pentru trimestrul IV anul 2021 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină