• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
  » Proiect de hotărâre Nr.19/17-03-2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire și aprobarea alipirii a două imobile în suprafață totală de 365 mp situate în localitatea Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, identificate prin C.F./Nr. cadastral 35321 și C.F/ Nr. cadastral 38440

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 17-03-2021 user:165
  » Proiect de hotărâre Nr.15/22-02-2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garanției din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii-SA pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Turda, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finanțat prin Măsura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, județul Tulcea

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 22-02-2021 user:165
  » Proiect de hotărâre Nr.16/22-02-2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finantat prin Masura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, jud. Tulcea

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 22-02-2021 user:165
  » Proiect de hotărâre Nr.17/22-02-2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA pentru proiectul integrat Modernizare Cămin Cultural sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, județ Tulcea finantat prin Masura 7 Sub-măsura 7.6 al Comunei Mihai Bravu, jud. Tulcea

Proiect:

Comentarii: 0

>>> Trimite opinii, sugestii
 
În dezbatere publică de la 22-02-2021 user:165